داکتر سیدعلی اکبر کاظمی خطاب به صدها تن از شهروندان کابل: با حضور گسترده در انتخابات، جایگاه قوه مقننه را تقویت کنید

0 پیام برای این مطلب ثبت شده