داکتر سیدعلی علی کاظمی به حیث سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی برگزیده شد

امروز مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۴ بر اساس رأی گیری اعضای نوزده گانه کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح داکتر سید علی کاظمی رئیس حزب اقتدار ملی ونماینده مردم کابل باحفظ سمت به عنوان سخنگوی این کمیسیون به اتفاق آرا انتخاب گردید.
قابل ذکر است که ایشان طی نطق کوتاهی با حضور محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور در امور صلح منطقه یی گفتند بادر نظر داشت اهمیت کمیسیون جرگه مشورتی، نفس برگزاری جرگه سراسری وبالأخره آتش بس، ختم جنگ چهل ساله وتحقق صلح پایدار در کشور این سمت را می پذیرم واز اعضای کمیسیون قدردانی می نمایم وازخدای متعال آرزوی صلح عادلانه را در کشور دارم.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده