داکتر سیدعلی کاظمی؛ عضو پارلمان کشور در سومین دور فراغت دانشجویان دانشگاه پیام نور عنوان کرد: دولت باید اراده‌ی قاطع برای برگزاری انتخابات شفاف داشته باشد

داکتر سیدعلی کاظمی با اشتراک در مراسم سومین دور فراغت دانشجویان دانشگاه پیام نور از تدابیر مقدماتی برای برگزاری انتخابات یاد کرد و از مردم خواست که به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند.

وی تصریح کرد که دولت مسوولیت دارد که هم در تامین امنیت انتخابات و در تضمین شفافیت و حفاظت از آرای مردم پاسخ باشد. وی در ادامه سخنانش با اشاره  به وضعیت تحصیلی در کشور، تصریح کرد به همت و تلاش مدیران این دانشگاه بیش از دوهزار و پنج صد تن  از نسل جوان کشور با فراگیری تحصیلات عالی لسانس و ماستری زمینه برای افزایش گراف علم و دانایی زیاد است.

با درنظرداشت مشکلات اقتصادی نیاز است که به لسانس اکتفا نشود و دانشجویان باید دوره کارشناسی ارشد را نیز بخوانند.

وی از مسوولان دانشگاه پیام نور خواست که زمینه بورسیه‌های تحصیلی را نیز برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دوره دوکتورا فراهم سازد.

داکتر کاظمی از معضل بیکاری به عنوان یک چالش بزرگ یاد کرد. وی گفت معضل بیکاری تاثیرات منفی در روحیه جوانان و دانشجویان گذاشته است.

داکتر کاظمی تصریح کرد که هنوز هم ملت قرضدار هستیم و این نیاز است که تمام جوانان و دانش آموخته گان کشور آستین همت خود را برای بازسازی و آبادانی کشور بالا بزنند.

گفتنی است که در سومین دور فراغت دانشجویان دانشگاه پیام نور، بیش از دوصد تن از دانشجویان این دانشگاه، دانشنامه‌ی لسانس و ماستری خود را دریافت کردند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده