داکتر عبدالله عبدالله: شناسنامه‌های الکترونیکی توزیع نمی‌شود

پنجشنبه21جدی

داکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هفته گذشته درباره جنجال توزیع شناسنامه الکترونیکی اظهار داشت که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی زمانی آغاز می‌شود که رضایت و توافق تمام شهروندان کشور در مورد هویت ملی و چگونگی توزیع شناسنامه‌ها به دست آید.

وی در جلسه دوشنبه گذشته شورای وزیران گفت که بحث‌های مهمی در این راستا در کشور جریان دارد و مهم‌ترین مسئله در توزیع شناسنامه الکترونیکی حفظ وحدت مردم کشور است که نباید بخشی از مردم خود را در آن نبینند.

داکترعبدالله در ادامه تاکید ورزید: «هر تصمیمی در این زمینه باید نگرانی‌های مردم و بخش‌های مختلف جامعه را در نظر بگیرد و سبب وحدت و اتحاد بیش‌تر مردم شود و مردم از آن حمایت و پشتیبانی کنند».

رییس اجرایی با اشاره به این موضوع که نباید شناسنامه جدید باعث ایجاد تفرقه در میان مردم افغانستان شود، گفت که در این شبانه روزها درباره جنبه‌های سیاسی حقوقی، قانونی و سیاسی آن بحث شده‌ است. وی در ادامه افزود با توجه به مشکلات زیادی که در شناسنامه‌های کنونی افغانستان وجود دارد، باید شناسنامه‌های جدید به عنوان هویت ملی سبب نزدیکی، وحدت و یکپارچگی مردم شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده