داکتر کاظمی: جرگه مشورتی صلح به میزبانی دولت و با اشتراک اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد

داکتر سیدعلی کاظمی؛ سخنگوی کمیسیون لویه جرگه مشورتی صلح، طی یک مصاحبه ویژه در مورد جزئیات شکل گیری جرگه مشورتی صلح با تلویزیون طلوع که در شب گذشته انجام شد، روی نکات مشخص که ذیلاً ذکر گردیده اند توضیح داد:

  1. جرگه مشورتی صلح به میزبانی حکومت افغانستان میباشد، ولی از اقشار مختلف مردم توسط یک پروسه شفاف انتخاباتی دعوت صورت میگیرد.
  2. حکومت تعهد نموده در جرگه دخل و تصرف نداشته باشد.
  3. از نمایندگان مجاهدین از ایران و پاکستان مطابق به پروسیجر یاد شده دعوت صورت میگیرد.
  4. عمر رای دهندگان 18 سال و کاندید شوندگان 23 سال تعین گردیده تا جوانان بتوانند بیشتر نقش داشته باشند.
  5. 30درصد حضور زنان و خانم ها در نظر گرفته شده و میتوانند از طریق انتخابات این حضور را بیشتر سازند.
  6. وزراء، والی ها و کارکنان دولت به عنوان مهمان بدون صلاحیت حضور خواهند داشت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده