داکتر کاظمی: ما باید منتظر تصمیم کمیسیون های انتخاباتی باشیم

امروز 25 میزان 1398 کنفرانس مطبوعاتی از جانب جمعی از احزاب سیاسی به شمول حزب اقتدارملی افغانستان در باره شرایط روز کشور دایر گردید.

در این کنفرانس داکتر سیدعلی اکبر کاظمی؛ رئیس حزب اقتدارملی افغانستان طی صحبت نکات عمده ذیل را یادآور شدند:

  1. انتخابات چهارم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان موفقانه سپری شد. گرچند نظر به انتخابات اول از لحاظ کمیت قابل بحث است ولی از لحاظ کیفیت بهتر بود.
  2. ما نباید ذهنیت مردم را بعداز انتخابات مبنی بر برنده شدن، یا بازنده شدن قبل از وقت مغشوش بسازیم و روحیه تقابل را به جای تعامل ترویج نمائیم.
  3. ما نباید فرهنگ توهین و تحقیر را ترویج نمائیم، به ویژه نباید تیم های انتخاباتی و شخصیت های کشور را متهم سازیم.
  4. ما باید منتظر تصمیم کمیسیون های انتخاباتی مبنی بر اعلان نتایج باشم و برای پذیرفتن اعلان نتایج در جهت سلامت نظام و به وجود آوردن فضای برادری و برابری همراه با صلح و ترقی تلاش نمائیم.
  5. از تلاش های نیروهای امنیتی به ویژه در روز انتخابات سپاسگذاری می نمایم و به روح همه شهدا به خصوص شهدا نام دار مانند استاد شهید کاظمی، شهید استاد ربانی، شهید احمدشاه مسعود، شهید عبدالعلی مزاری، شهید جنرال عبدالرازق، شهید حاجی عبدالحق، شهید حاجی قدیر و همچنان شهدای نیروهای امنیتی درود میفرستیم.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده