درپی شتاب‌گرفتن صف‌بندی‌های انتخاباتی:« اتحاد انتخاباتی افغانستان» اعلام موجودیت کرد

پس از ماهها رایزنی و بحثهای طولانی بر سر چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و معرفی نامزد واحد، در نهایت روز پنجشنبه هفته گذشته احزاب و چهرههای برجستهی ملی و سیاسی با توافق بر سر اهداف مشترک انتخاباتی،درکابل به طور رسمی اعلان موجودیت کردند.

“اتحاد انتخاباتی افغانستان” متشکل از ایتلاف ملی، جبهه ملی، جنبش ملی- اسلام، اقتدار ملی، جمعیت اسلامی، حزب افغانستان نوین، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب متحد ملی، روند سبز، حزب وحدت ملت افغانستان، حزب عدالت و توسعه، حزب حقیقت افغانستان، شورای قوم عرب، نهاد اجتماعی ترکمن های افغانستان و … میباشند.

ایتلافهای سیاسی هدف از ایجاد این نهاد را حمایت از برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه شفاف و سالم عنوان کرده تاکید کرده است که این نهاد تیم انتخاباتی مشترک را به منظور نظارت و تسهیل برگزاری انتخابات معرفی می کند.

در بخشی از بیانیه 9 مادهیی این “اتحاد انتخاباتی افغانستان” تاکید شده که نامزد باید دارای ویژگیها و شرایط خاصی باشد که در قانون اساسی به آنها تصریح شده است.

تجربههای سیاسی در افغانستان به دلیل اوضاع شکننده سیاسی ناپایدار بوده است. ایتلاف سیاسی جدید نیز با اما و اگرهای زیادی همراه است. اما داکترعبدالله عبدالله ، رهبرایتلاف ملی افغانستان، که اکنون یکی ازاعضای مهم “ اتحاد انتخاباتی افغانستان” میباشد دراین زمینه گفت اکثریت گروههای سیاسی موجود درکشور، زیرچتراتحادانتخاباتی برای یک کارزارسیاسی و برگزاری انتخابات آزاد، شفاف وسالم گردهمآمده اند. وی افزود تلاشها برای گسترش شمولیت بیشتراین اتحاد هم چنان باقوت تمام ادامه دارد. چنانچه ادامه رایزنی های سیاسی پیشروی جریان های سیاسی به موفقیت بیانجامد، بصراحت میتوان بیان داشت که اتحاد انتخاباتی افغانستان یکی ازمهم ترین ایتلاف های سیاسی درعرصه رقابت های انتخاباتی و جریان تعیین کننده درروند انتخابات سال 1393 خواهد بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده