دوئل مسکو و ایتلاف امریکا

تنش‌ها برسر مسمومیت یک جاسوس دوجانبه‌روسی در لندن میان روسیه و ایتلاف غربی امریکا، بار دیگر شرایط جنگ سرد را در فضای سیاست جهانی حاکم ساخته و پیامدهای ناگواری را قابل تصور ساخته است. اخراج بیش از 100 دیپلمات روسی از اروپا و امریکا و هشدارهای مقابله به مثل مسکو، یخبندان دیپلماتیک را میان این کشورها ایجاد نموده که روابط میان غرب و روسیه را به شدت متأثر ساخته است.

بدون شک، شرایط موجود یک شبه شکل نگرفته و تنها خاستگاه آن مسمومیت جاسوس دوجانبه روسیه در لندن نیست، بلکه این وضعیت ناشی از تحرکات چندسال اخیر روسیه در جهت مخالف با خواسته‎ی‌های غرب و ایتلاف امریکایی در خاورمیانه و نقاط مرزی مشترک با اروپا بوده است. به این معنا که روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین؛ رییس‌جمهوراین کشور در بسیاری موارد مانع تطبیق نقشه‌های سیاسی – نظامی امریکا در منطقه شده و هزینه‎های زیادی را که این کشورها برای رسیدن به مطامع‌شان انجام داده بودند ضرب صفر کرده است. این تنش‎ها از زمان تصرف جزیره کریمه که پیش از این جزء قلمرو اوکراین متحد امریکا بود، فعالیت‎های روسیه در اوستیای شرقی و… شکل گرفت و با دخالت روسیه در جنگ سوریه، تکیمل شد.

در واقع، دوئل امریکا و روسیه از مدت‌ها پیش درباره گرجستان و استقرار سپر موشکی واشنگتن دردو کشور لهستان و جمهوری چک به اوج رسید و این دو کشور قدرتمند بطور متناوب برای طرف مقابل خط نشان می کشیدند و هرازگاهی  پیام‌هایی را به یکدیگر مخابره می‌کردند.

نمایش قدرت کاخ کرملین با آزمایش موشکی در برابر نصب سپرهای دفاع موشکی واشنگتن و ورود مسکو در عرصه‌پیچیده‎ جنگ روسیه، خشم غرب بویژه امریکا را بیش‌تر از پیش ساخت. در تمام این مدت، پوتین و روسای کاخ کرملین به‌صورت یک تصمیم گیرنده مستقیم در دوئل مسکو- واشنگتن عمل کرده‌اند، ولی امریکا و سکان‌داران کاخ سفید به طور غیرمستقیم در برابر جنگ روسیه و امریکا در اوستیای جنوبی و استقرار سپر موشکی در لهستان وجمهوری چک نقش بازی کرده‌اند.

بدین ترتیب، اتحاد وانسجام در یک سوی تنش امریکا و روسیه درباره سپر موشکی، بحران گرجستان و سوریه وجود دارد وآن‌هم روسیه بوده است. کاخ کرملین با عملکرد موثر خود طی چندسال اخیر دست بالا را داشته، ولی در طرف مقابل دیدگاه‌های مختلفی در کاخ سفید درباره این تنش‌ها وجود داشته‌اند. بدین ترتیب، روسیه در مناقشه گرجستان و سپر موشکی به دنبال حفظ، افزایش و نمایش قدرت بوده؛ اما در جبهه مقابل، امریکا به دلیل درگیری در بحران‌های مختلف از جمله جنگ عراق و افغانستان بیش‌تر نقش مدیریت بحران و تماشاگر را در مناقشه قفقاز و سوریه دربرابر روسیه بازی کرده است.

در چنین شرایطی است که کاخ سفید با استفاده از پتانسیل‌های موجود در میان اعضای ایتلاف غربی‌اش، به دنبال انسجام بیش‎تر در برابر تحرکات روسیه است. اما باید دید که در دوئل جاری میان امریکا و روسیه چه کسی برنده‌میدان بوده و تیر کدام یک زودتر شلیک شده و به هدف خواهد نشست. آنچه از ظاهر قضیه پیداست، برنده‎ بازی رقابت‎های جاری در میدان جنگ گرم نیابتی، روسیه بوده است. اکنون اما روی دیگر سکه در سیاست‌های جدید غرب، پیچیده‌تر شده است. زیرا اخراج دیپلمات‎‌های روسی از کشورهای غربی بار دیگر، مسکو را وادار به تحرکات جدیدی در برابر امریکا خواهد کرد. اینکه ابزار جدید روسیه در مقابل غرب چه خواهد بود، باید منتظر ماند و مشاهده کرد که این رویارویی به کجا منتهی خواهد شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده