دولت وحدت ملی و بودجه 94

وزارت مالیه ، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ را به مجلس سنای شورای ملی معرفی کرد. مجموع بودجه ملی سال آینده، ۴۵۷.۸ میلیارد افغانی معادل ۸ میلیارد دالر امریکا تخمین شده است که ۲۷۵ آن عادی و ۱۸۳ میلیارد آن برای بخش انکشافی اختصاص یافته است.

عمرزاخیلوال، سرپرست وزارت مالیه گفت: «بودجه‌‏ی ملی سال مالی ۱۳۹۴ با در نظرداشت محدودیت‏‌های مالی سال جاری، طوری ترتیب گردیده که از یک طرف مصارف عادی دولت تمیز گردد و از سوی دیگر کار پروژه‏‌های بزرگ ملی که تحت تطبیق می‏‌باشد، ادامه پیدا نموده و پروژه‏‌های کوچک نیز تکمیل شوند

آقای زاخیلوال افزود: «بودجه‏‌ی ملی سال ۱۳۹۴، از طریق عواید داخلی و کمک‏‌های خارجی تامین می‏گردد

در بودجه‏‌ی ملی سال مالی ۹۴ مبلغ حدود ۳۰ میلیارد افغانی یعنی ۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش آمده؛ اما بودجه عادی این سال در مقایسه به سال گذشته حدود۴.۷ میلیارد افغانی یعنی ۱.۷ درصد کاهش آمده است.زاخیلوال تصریح کرد: با وجود کاهش بودجه عادی، بودجه انکشافی اختیاری و غیراختیاری در مقایسه به سال‌های گذشته ۵۷۰ میلیون دالر که ۲۲ درصد کل بودجه است، افزایش یافته است.

حدود ۷.۶ میلیارد افغانی در بودجه بخش امنیتی افزایش یافته که حدود۴.۷ میلیارد افغانی آن از کمک های خارجی تامین می گردد.

سرپرست وزارت مالیه بیان داشت: “ با در نظرداشت تعهدات صرفه جویی و کاهش در مصارف بودجه عادی، تنها در سکتور ملکی در حدود ۵درصد از کد ۲۱ و حدود ۱۰درصد از کد ۲۲ کاهش یافته است”.به گفته او؛ کد ۲۵ یعنی کسر دارایی حدود ۵۰ درصد و همچنین حدود ۳۰ درصد در مصارف کدهای متفرقه کاهش آمده است.در طرح بودجه مالی ۱۳۹۴ تمویل پروژه های بزرگ زیر تطبیق در اولویت قرار دارد و برای پروژه های کوچک نیز مبلغ ۸۷.۶میلیون دالر به شکل احتیاط در نظر گرفته شده است.

همچنین، زاخیل وال خاطرنشان ساخت: مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر بودجه جدیدی به شکل وجوه احتیاطی برای پروژه های بزرگ حکومت وحدت ملی که قرار است در وسط سال شامل بودجه گردد؛ نیز در نظر گرفته شده است.

آقای زاخیلوال از مجلس سنا خواست که هرچه زودتر نظریات پیشنهادهای شان را برای مشمول شدن در بودجه ملی ارایه کند تا بودجه سال مالی ۱۳۹۴ به وقت مناسب تصویب گردد.

طرح بودجه برخلاف تمامی طرح های قانون، ابتدا به مجلس سنا می آید.

براساس قانون، سناتوران می توانند در مدت ۳۰ روز نظریات و پیشنهادات شان را جهت شمولیت در بودجه ملی ارایه کند و پس از آن، این طرح جهت تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده می‏شود.

فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا از کمیسیون‌های مربوطه این مجلس خواست که در هماهنگی با کمیسیون اقتصادی سنا، وزیران را خواسته و جلسات شانرا آغاز کنند.

بودجه سال مالی ۱۳۹۴ در حالی به مجلس سنا معرفی شد که پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی به منظور تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی، ساختن زیربناها، ایجاد زمینه های کاری و تطبیق برنامه های رشد اقتصادی کشور وعده های زیادی را برای مردم داده بودند.

فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا می‌گوید که در بودجه سال ۱۳۹۴ مشکلات زیادی موجود است و باید بررسی‌های دقیقی در مورد آن صورت بگیرد.

آقای مسلمیار امروز در نشست عمومی مجلس سنا گفت که باید از مسوولان در وزارت مالیه در مورد مشکلات بودجه توضیح خواسته شود.رییس مجلس سنای کشور، وجود مشکلات در بوجه به خصوص در بخش انکشافی را بی‌نهایت عنوان می‌کند.او گفت: بودجه مشکلات زیادی دارد و بحث‌های خود را می‌طلبد، به خصوص در بخش انکشافی مشکلات زیادی در بودجه دیده می‌شود و بحث در مورد آن جریان دارد.

مسلم‌یار یادآور شد: برای مثال بسیاری از پروژه‌ها نیمه کاره مانده اند که این درست نیست و وزارت مالیه باید در این مورد پاسخ دهد.این مساله در کمیسیون‌ها مورد بحث قرار دارد و بعد از به نتیجه رسیدن به مجلس ارایه خواهد شد.

طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی که شامل ۴۵۸.۸ میلیارد افغانی معادل ۸ میلیارد دالر می‏شود، روز سه شنبه هفته گذشته به مجلس سنا ارایه شد.

از مجموع این طرح، ۲۷۵ میلیارد افغانی مربوط به بودجه عادی و ۱۸۳ میلیارد افغانی مربوط به بودجه انکشافی می‏شود.

در بودجه ملی سال مالی ۹۴ حدود ۳۰ میلیارد افغانی یعنی ۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش آمده؛ اما بودجه عادی این سال در مقایسه به سال گذشته حدود ۴.۷ میلیارد افغانی یعنی ۱.۷ درصد کاهش یافته است.عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه در توضیح طرح بودجه برای اعضای مجلس سنا گفت که بخشی از بودجه‏‌ی سال ۱۳۹۴ از منابع داخلی و بخشی دیگر از کمک‌های خارجی تامین می‏شود.

به گفته آقای زاخیلوال، در طرح بودجه‌‏ی سال آینده، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی، روند توزیع تذکره‏‌های الکترونیکی و تمویل پروژه‏‌های بزرگ زیر تطبیق در اولویت قرار دارد.

برخی از اعضای مجلس سنا با طرح بودجه‏‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۴ مخالفت کرده و آن را غیرمتوازن خواندند.

بر بنیاد قانون اساسی، مجلس سنا پانزده روز فرصت دارد تا طرح بودجه را ارزیابی کند. در صورت تایید مجلس سنا این طرح به مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود.

بحث توازن در طرح بودجه‏‌ی ملی در سال‌های گذشته همواره بحث‏‌برانگیز بوده است و در مواردی اعتصاب اعضای مجلس را نیز درپی داشته است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده