دیگ جوشان کابینه‌در مجلس

سرانجام کابینه دولت وحدت ملی با تمام تعلل‏‌ها و انتظارها و فشارها و پیچ و خم‏‌های سر راهش معرفی شد و اکنون در گذر مجلس منتظر تایید و یا رد قرار دارد. کابینه‏‌ای که بیانگر نمادی از ملی‏‌گرایی و دموکراسی می‏‌توانست باشد.

کابینه‏‌ای که تخصص‏‌گرایی دلیل بزرگی برای تعلل در معرفی و تشکیلش بود، اما حالا ما با افرادی روبرو هستیم که یا کمتر شناخته شده هستند و یا از طیف‏‌ها و گروه‌هایی نمایندگی می‏کنند که برخاسته از بطن جامعه نیستند و یا شناخت و تجربه کافی کاری در کشوری پرچالش مانند افغانستان را ندارند.

این افراد آنچه که در رسانه‏‌ها درز کرده افرادی با سلیقه‏‌ها و علاقه‏‌های شخصی و گوناگون هستند و حتی در مدارک و اسناد تحصیلی برخی از آن‏ها نواقص وجود دارد .

تخصص و تجربه و توانایی کار از مولفه‏‌های مهم در رشد و ترقی کشور می‏باشد، اما این‏ها به تنهایی کافی نیستند و باید افرادی که در پست‏‌های کلیدی و مهم به کار گماشته می‏‌شوند از صداقت و وجدان کاری و احساس مسئولیت نیز برخوردار باشند و تخصص و تجربه و مهارت وتوانایی کار اگر با این عوامل یکجا نباشد چنانچه که تا پیش از این نبود نمی‏‌تواند رضایت و قناعت شهروندان را فراهم کند.

تجربه‏‌ای که ما سال‏ها با آن آشنا هستیم دولت قبلی هم دم از تخصص و تجربه و به کارگیری و استخدام افراد کارآمد زیاد می‏زد اما در نهایت برآیند کار جز نارضایتی عمومی‏‌شهروندان چیزدیگری نبود.

داکتر غنی دیگ کابینه‏‌اش را با مقدمات فراوان و سخنرانی طولانی به مجلس نمایندگان برد و گفت که اینک مسئولیت و صلاحیت به دست شما است .اکنون دیده شود که مجلس نمایندگان با این دیگ هنوز به جوش نیامده که برخی از آن پریده چه خواهد کرد.

هرچند که چالش دیگر هنوز سر جایش باقی است و آن شهروندی دوگانه نامزدوزیران است و هنوز معلوم نیست که چه معامله‏‌ای سر آن صورت خواهد گرفت. هرچند مجلس نمایندگان می‏گویند در این باره مکانیزمی وجود ‏دارد، اما بعید به نظر می‏آید که چنین مکانیزمی ‏موثر واقع شود. و کابینه آینده بدون وزرای دارای شهروندی دوگانه باشد. مگر این که فهرست نامزدوزیران دولت وحدت ملی ابتدایی باشد و این افراد پیش‌قراولان و پیش فرستاده شده‏‌ها باشند و پشت پرده نمایش قدرت‏‌نمایی‏‌های سران دولت وحدت ملی افراد دیگری در انتظار باشند.

زیرا بعید به نظر می‏آید که داکتر غنی با صرف بیش از سه و ماه نیم زمان و با وسواس و دقت و فردگرایی بالایی که از خود نشان داد چنین افرادی را در فهرست کابینه بگنجاند که حتی از نظر مردم عادی نیز ناشناخته هستند.

اکنون ریش و قیچی به دست مجلس نمایندگان است و باید دید که این نمایندگان تا چه حد از صلاحیت و مسئولیت و وجدان آگاه خود استفاده کرده و تا کجا ریش رسیده ناهمگون اما ترکیبی دولت وحدت ملی را کوتاه خواهند کرد؟

اما آنچه که مهم است نباید منافع مردم و کشور قربانی زد و بندهای تباری و سمتی و قدرت‏‌خواهی های این و یا آن فرد شود و باید توجه داشت که شهروندان دیگر از هرگونه سیاسی بازی‏ ملال‏‌آور که در قالب تخصص و تجربه ومهارت و شعارهای ملی‏‌گرایانه و امیدهایی که در پوشش وعده‏‌های پرپیمانه سران و رهبران دولت وحدت ملی، داده شده، خسته شده‏‌اند.

تا 16 حمل 1394 چیزی کمتر از سه ماه باقی مانده است و روزی که شهروندان به پای صندوق‏‌های رای رفتند به امید این که با انتخاب رئیس‏‌جمهور جدید چالش‏‌های عدیده یکی پس دیگری راه حل یافته و کشور در مسیر ترقی و آبادانی قرار گیرد، اما با گذشت 9 ماه از روز حماسه بزرگ مردم هنوز نگران هستند و هنوز چشم به راه ایجاد کابینه جدید هستند.

داکتر غنی کماکان برنامه‏‌ی 5 ساله دولت وحدت ملی را درعرصه‏‌ی امنیت و معارف و رشد اقتصادی در مراسم معرفی نامزدوزیران تشریح کرد: سخنانی که برای مردم تازگی نداشتند و بوی آشنایی از آن‏ها به مشام می‏‌رسید. سخنانی که تا چندی پیش و در سال‏‌های آغازین حکومت کرزی از دهان او مردم شنیده بودند و هرگز جامه عمل نپوشیدند و اگر قبای عمل به تن کردند، مدت زمانی بیش نپاییدند و از بین رفتند و مردم در همان فقری به سر می‏‌برند که کرزی به رفاه فردایش وعده داده بود. حال هم داکتر غنی وعده می‏دهد این بار ببینیم که وعده، وعده باقی می‏‌ماند یا این که جامه عمل درخواهد پوشید!

0 پیام برای این مطلب ثبت شده