د ولس مشر غنی خبری، له نظره تر عمله

د ولس مشر غنی وروستنی خبری په ولسی جرګه کی بد نه وه او په ځینو مواردو کی د هغی وینای او موقف مشخصه وه. د انتخاباتی مبارزاتو له وخت څخه تر اوسه پوری ولس مشر غنی پرته له لفظی اشتباهاتو څخه ښه خبری کوی او تل له ډیرو برنامی څخه یادونه کوی او په ځینو مواردو کی مهم تصامیم هم لری. له بلی خوا په دقت سره خپلی ویناوی بیانوی خو اصلی خبره دادی چی افغانستان او د افغانستان خلک په داسی یوه حالت کی رسیدلی دی چی ویناوی او خبری کول د دول درد نه شی درمل کیدای.

ولس مشر غنی کله چی رییس جمهور شوه د حکومت په لمړنیو ورځو کی څو جدی فرمانونه ورکړل او خلکو ته په ډاډ سره وویل چی پخپل تصامیم کی جدی دی خو متاسفاه د ولس مشر لمړنی فرمانونو ته سپکاوی وشوه او په جدی توګه پیګیری و نه شوه. پس له څو فرامانونو څخه ولسمشر او د اجرایی رییس د قدرت په تقسیولو کی مصروف شول او تر اوسه پوری هم مصروف دی.

د قدرت د تقسیم جنجال دومره زیات دی په دی حکومت کی او له ټولو بنیادی کارونو څخه لمړیتوب پیدا کړی دی او دوی نه پریږدی چی د مملکت داری په کارونو کی لاس و وهی.

دا په دی مانا چی د ولس مشر غنی د خبری تر عمله پوری زیښت ډیر فاصلی شتون لری که واقعا دا فاصله نه وی او هغه شی چی وایی تر سره یی کړی افغانستان ګل و ګلزار کیده.

امنیت چی هم د افغانستان حکومت دپاره او هم د افغانستان د خلکو دپاره په یو لوی و غټ چالش او کړکیج باندی تبدیل شوی دی باید د ولسمشر په اولویت کی وی او حد اقل د افغانستان د خلکو دپاره امنیت برابره کړی. دوی د امنیت د تامینولو دپاره ډیر وعیدونه ورکړی دی خو د خلکو غوښتنه دادی چی دوی حتمن په عملی توګه خلکو دپاره د امنیت د راوستلو په هکله جدی او اساسی ګامونه واخلی.

د ولس مشر وروستنی خبری په پارلمان کی د امنیت د راوستلو دپاره ښه خبری وه او د افغانستان د حکومت او خلکو دښمنانو ته ښه پیام درلوده او د ولس مشر موقف د طالبانو او نورو مخالفو ګویندونو په وړاندی مشخصه وه او په ډیر واقع بینانه توګه وویل چی طالبان سوله نه غواړی دوی د افغانستان د خلکو په وړاندی دښمنی رامینځته کوی او ملکی خلک وژنی دا مهمه خبره دی چی تقریبا د لمړی ځل دپاره ولس مشر خپلی جدی موقف بیانوی.

که څه هم کله کله ولس مشر (هغه طالبان) وایی خو په یقین سره چی هم د افغانستان خلک او هم حکومت په دی باندی پوه شوی دی چی طالبان (دغه او هغه) نه لری دوی ټول د افغانستان د خلکو او د انسانیت په وړاندی جګړی کوی او خلک وژنی.

اوس مهمه خبره دادی چی د ولس مشر غنی له نظره تر عمله پوری سومره فاصله دی؟ د افغانستان خلک انتظار لری چی د ولس مشر په دی ویناوی کی د نظر او عمل ترمینځ فاصله نه وی او دا مساله باید په چدی توګه پیګیری شی او د طالبانو او نورو ترهګرو ګوندونو په وړاندی په جدی توګه مبارزه وشی او د افغانستان د خلکو او حکومت مخالفین باید په دی باندی باور وکړی چی د افغانستان د امنیتی قواوو په وړاندی د مبارزه توان نه لری.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده