د ولس مشر غنی خبری، له نظره تر عمله

د ولس مشر غنی وروستنی خبری په ولسی جرګه کی بد نه وه او په ځينو مواردو کي د هغي ويناي او موقف مشخصه وه. د انتخاباتي مبارزاتو له وخت څخه تر اوسه پوري ولس مشر غني پرته له لفظي اشتباهاتو څخه ښه خبري کوي او تل له ډيرو برنامي څخه يادونه کوي او په ځينو مواردو کي مهم تصاميم هم لري. له بلي خوا په دقت سره خپلي ويناوي بيانوي خو اصلي خبره دادي چي افغانستان او د افغانستان خلک په داسي يوه حالت کي رسيدلي دي چي ويناوي او خبري کول د دول درد نه شي درمل کيداي.

ولس مشر غني کله چي رييس جمهور شوه د حکومت په لمړنيو ورځو کي څو جدي فرمانونه ورکړل او خلکو ته په ډاډ سره وويل چي پخپل تصاميم کي جدي دي خو متاسفاه د ولس مشر لمړني فرمانونو ته سپکاوي وشوه او په جدي توګه پيګيري و نه شوه. پس له څو فرامانونو څخه ولسمشر او د اجرايي رييس د قدرت په تقسيولو کي مصروف شول او تر اوسه پوري هم مصروف دي.

د قدرت د تقسيم جنجال دومره زيات دي په دي حکومت کي او له ټولو بنيادي کارونو څخه لمړيتوب پيدا کړي دي او دوي نه پريږدي چي د مملکت داري په کارونو کي لاس و وهي.

دا په دي مانا چي د ولس مشر غني د خبري تر عمله پوري زيښت ډير فاصلي شتون لري که واقعا دا فاصله نه وي او هغه شي چي وايي تر سره يي کړي افغانستان ګل و ګلزار کيده.

امنيت چي هم د افغانستان حکومت دپاره او هم د افغانستان د خلکو دپاره په يو لوي و غټ چالش او کړکيج باندي تبديل شوي دي بايد د ولسمشر په اولويت کي وي او حد اقل د افغانستان د خلکو دپاره امنيت برابره کړي. دوي د امنيت د تامينولو دپاره ډير وعيدونه ورکړي دي خو د خلکو غوښتنه دادي چي دوي حتمن په عملي توګه خلکو دپاره د امنيت د راوستلو په هکله جدي او اساسي ګامونه واخلي.

د ولس مشر وروستني خبري په پارلمان کي د امنيت د راوستلو دپاره ښه خبري وه او د افغانستان د حکومت او خلکو دښمنانو ته ښه پيام درلوده او د ولس مشر موقف د طالبانو او نورو مخالفو ګويندونو په وړاندي مشخصه وه او په ډير واقع بينانه توګه وويل چي طالبان سوله نه غواړي دوي د افغانستان د خلکو په وړاندي دښمني رامينځته کوي او ملکي خلک وژني دا مهمه خبره دي چي تقريبا د لمړي ځل دپاره ولس مشر خپلي جدي موقف بيانوي.

که څه هم کله کله ولس مشر (هغه طالبان) وايي خو په يقين سره چي هم د افغانستان خلک او هم حکومت په دي باندي پوه شوي دي چي طالبان (دغه او هغه) نه لري دوي ټول د افغانستان د خلکو او د انسانيت په وړاندي جګړي کوي او خلک وژني.

اوس مهمه خبره دادي چي د ولس مشر غني له نظره تر عمله پوري سومره فاصله دي؟ د افغانستان خلک انتظار لري چي د ولس مشر په دي ويناوي کي د نظر او عمل ترمينځ فاصله نه وي او دا مساله بايد په چدي توګه پيګيري شي او د طالبانو او نورو ترهګرو ګوندونو په وړاندي په جدي توګه مبارزه وشي او د افغانستان د خلکو او حکومت مخالفين بايد په دي باندي باور وکړي چي د افغانستان د امنيتي قواوو په وړاندي د مبارزه توان نه لري.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده