رابعه یک خاطره نیست…!

رابعه یک خاطره و قصه‏‌ی تاریخی نیست، رابعه یک حقیقت زندگی میلیاردها زن در جهان و میلیون‌ها زن در سرزمینش است. این تنها بوده است که در تاریکی‏‌ها نقش‏‌هایش را به کام مرگ سپرد و هستی‏‌اش را جهالت و ظلمت ربود و دست پرسنگ روزگار شیشه، عیش و ساغر عمرش را شکست…!

نقش‏‌ها و تصویر‏ها گاهی گویاتر از هرزبان و بیان هستند. تا آندم که تصویر رابعه دختر کعب را به روی صفحه‏‌ی عریان ترسیم ننموده بودم، از رابعه شناختنی را داشتم که همه دارند.

اما وقی این شاهدخت نامراد بلخ بامی را به گرمابه‏‌ی سنگی و تاریک به نقاشی گرفتم، دیدم بهتر از هر کتاب و هر منبع دیگر، رابعه خودش را برایم معرفی میکند.

او نه تنها عصری را که خود در آن می زیسته، بلکه اعصار و قرون بی‌شماری را به شرح گرفته است. عصرهایی که «زن» این موجود ظریف و مهربان، با محرومیت و محکومیت، در تاریکی‏‌هایی که از شش جهت با سنگ مقابل است، به سر برده است. هزار سال پیش از امروز، زندگی او مسحور دردها و بدبختی‏‌هایی بوده که زمان از بیانش عاجز است.

باخود گفتم، رابعه یک خاطره و قصه‏‌ی تاریخی نیست، رابعه یک حقیقت زندگی میلیاردها زن در جهان و میلیون‌ها زن در سرزمینش است. این تنها بوده است که در تاریکی‏‌ها نقش‏‌هایش را به کام مرگ سپرد و هستی‏‌اش را جهالت و ظلمت ربود و دست پرسنگ روزگار شیشه، عیش و ساغر عمرش را شکست…!

بل هر دختی که زنده به گور شده است، یا با پشتی خفه گردیده، یا با دشته قلبش را پاره نموده‌‏اند، یا سنگ‌سارش کرده‌‏اند ویا دست لرزانش را به دست پیرمردی که همسن و سال پدرکلانش بود، داده اند، یک رابعه است.

تصویر هرلحظه گویاتر می‏شد و به یک حقیقت مبدل می‏گردید…دایم گرمابه‌‏ی سنگی در تاریکی محض می‏سوزد… سنگ داغ‌تر می‏شود، ظلم اوج می گیرد….ضربان قلب کبوتر بی‏گناه شدت می‌‏یابد… خون رقیق و رقیقتر می‏شود و دشنه‏‌ها تیزتر می‏گردند…. در رگ‌ها خون است… خون گرم محبت، و در دست‌ها تیغ است، تیغ بران خشم ونفرت… سایه‏‌ها به هم درآمیخته‌‏اند. و اشباح متحرک گورهای شان را می‌‏پالند… از هر سو می‏‌شنیدم که می‏گویند:

کسی می‏سوزد… کسی می‏سوزد… نبض هستی چه کسی را دشنه می‏زند؟؟

هیهات! خون با آب آمیخته است…. سنگ داغ است، تف خون یا تف آب در فضا خیمه می‏زنند… یک تیغ… یک فریاد بی‏‌همصدا و یک ناله‏‌ی واپسین در همه جا پیچیده است… ولی دیوار از سنگ است…! سنگ صدای کبوتر را نمی‏شنود…! ببینید کسی بی‏روح می‏شود. کسی جویبار تنش خشک از باده‏‌ی هستی می‏گردد، کسی می‏‌میرد آری کسی می‏میرد… اما به گوش هم می‏گوییم او مرد…!

این او کیست؟ یک رابعه‏‌ی دیگر… یک انسان بی‏گناه از قبیله‏‌ی ما… تاریخ دهان می‏‌گشاید، لحظه‌‏ها گویاتر می‏شوند، و این کلام در همه جا طنین می‌‏اندازد

نی رابعه یک خاطره نیست؛ یک حقیقت است. حقیقت زندگی من وتو، حقیقت یک عصر، حقیقت یک نبرد، حقیقت استقامت در برابر تعصبات نژادی و طبقاتی… یک انقلاب است در برابر ظلم وظلمت…. و یک عشق است در برابر همه‌‏ی نفرت‏‌ها، و نخستین صدای موزون یک زن…!

چه مسخره است عصری که در آن خریدوفروش انسان به نام غلام و کنیز جایز است ولی عاشقی گناه است…!؟ عصر‏ایکه قتل و غارت روا، و انسانیت نارواست! عصری که مرد بد کار و بد طینت، قاضی و مفتی زمانه است….!!

قلبم تپید… لرزیدم…. با اظطراب گفتم: هنوز هم چنین است!

خواستم این سنگ‌دلی‏‌ها و تاریکی‏‌ها را با طرح چند غبار بر روی تصویر «رابعه» دختر کعب، خلق کنم تا زبان دردها و نقش بی‏‌عدالتی را پوشیده‏‌تر سازم… غبار‏ها چون پرده‌‏های غفلت در برابر دیدگانم مجسم شدند.

با خود گفتم: حقیقت چیزیست که دیدم و می‏بینم… این غبار‏ها بر چشم حق‏بین تاثیر‏گذار نیست…!

دیدم رابعه هنوز در تاریکی است، دیوارها از سنگ است، سنگ‌‏ها داغ هستند، تف خون یا آب خیمه زده است…و… یک چیز، یک فریاد بی‏‌همصدا، و یک چیغ واپسین در همه جا پیچیده است… بازهم سنگ شیون خشک از باده‏‌ی هستی کسی بی‌روح می‏گردد، کسی جویبار تنش خشک از باده‏‌ی هستی می‏شود، کسی می‏میرد و …. و یک رابعه و یک انسان دیگر از قبیله‏‌ی ما کشته می‏شود….!!

 

دو شعر از رابعه بلخی

ز بس گل که در باغ مأوا گـرفت

چمن رنگ ارژنگ مـانا گـرفت

شبا نافه مشک تبت نداشت

جهان بوی مشک از چه معنا گرفت

مگـر چشم مجنون به ابر اندر است

که گل رنگ رخسار لیلی گرفت

به می‏ماند اندر عقیقش قـدح

سرشکی که در لاله مأوا گرفت

قدح گـیر چندی و دنیا مگـــیر

که بدبخت شد آنکه دنیا گـرفت

سـر نرگس تازه از زر و سیم

نشان سر تاج کسری گرفت

چو رهـبان شـد اندر لباس کبود

بنفشه مگــــر دین ترسا گـــرفت

***  

عشــق او باز اندر آوردم به بند

کـــوشش بسیار نامد سودمند

عشق دریایی کرانه نا پدید

کی توان کردن شنا ای هوشمند؟

عاشقی خواهی که تا پایان بری

پس بباید سـاخت با هر ناپسند

زشت باید دید و انگارید خـوب

زهر باید خورد و پندارید قند

توسنی کردم ندانستم همی

کز کشیدن سخت تر گردد کمند

0 پیام برای این مطلب ثبت شده