رضوانی بامیانی، مسئول کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه‏‌ی افغانستان: شهیدکاظمی، فرهنگی فعال و متدین

حجتالاسلام سید محمدحسین رضوانی بامیانی یکی از علمای دینی فعال در عرصهی فرهنگی است که درحال حاضر مسئولیت کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه‏‌ی افغانستان را به عهده دارد. ایشان یکی از چهرههای فعال جهادی و فرهنگی است که از دوران جهاد با شهیدکاظمی آشنایی عمیق و دقیق دارند. در ابتدای امر این سوال با آقای رضوانی بامیانی در میان گذاشته شد که تعریف ایشان از شهیدکاظمی منحیث یک فعال فرهنگی چگونه است؟

نخست سالگرد شهادت شخصیت بزرگ و اندیشمند و محبوب ملی را برای خوانندگان و تمامی علاقمندان ایشان تسلیت عرض میکنم. فکر میکنم که شهیدکاظمی یکی از برازندهترین چهرههای فرهنگی فعال و متدین بود. از آغاز آشنایی بنده در سال 1364 استنباط بنده از شهیدکاظمی این بود که ایشان یک شخصیت فرهنگی است تا سیاسی. از همان آغاز آشنایی بنده با ایشان در یک آموزشگاه نظامی که برای جهاد آمادگی میگرفتیم، تأکید شهیدکاظمی این بود که فرا گرفتن آموزش و ابزار نظامی جهت نجات کشور یک امر الزامی است، ولی مشکل اصلی ملت ما فقر فرهنگی است. لذا زمانیما میتوانیم به صورت واقعی مردم را نجات دهیم که بتوانیم یک روند آموزشی را در راستای تقویت فرهنگ مردم انجام دهیم. این رویکرد و چنین اندیشه‏‌ای از جانب ایشان تا آخرین لحظات عمر ایشان دنبال میشد و همواره از نهادهای فرهنگی حمایت میکرد.

یادم نمیرود در سال 1368وقتی به دره ترکمن رفته بودیم، مراکز زیاد آموزشی از جانب ایشان تأسیس شده بود که مضامین مختلف را برای فرزندان آن مرز و بوم ارائه میکرد. فعالیت فرهنگی ایشان در زمان تأسیس حزب وحدت با تدوین اساسنامه و منشور حزب وحدت اسلامی، نقش برازندهای ایفا کرد. در مجموع به نظر بنده، شهیدکاظمی یکی از شخصیتهای برجستهی فرهنگی بود که اعتقاد به نجات کشور از طریق ارتقای سطح فرهنگی مردم داشت و تا آخرین روزهای عمر پربرکت اش در این راستا گام برداشت.

از منظر دیگر اگر به گسترش فعالیتهای فرهنگی نگاه کنیم، محور آموزشهای فرهنگی باید آموزههای دینی باشد که در حال حاضر این روند کمرنگ شده است. این شاخصه در کارکرد شهیدکاظمی تا چه اندازه مهم تلقی شده بود؟

شهیدکاظمی به عنوان یک سیاستمدار متدین و فرهنگی متعهد همواره تأکید بر دو نکته در مسایل فرهنگی داشت: اول اینکه باید آموزههای دینی ما شامل روند فعالیتهای فرهنگی شود و دوم اینکه فهم نادرست از اسلام باید اصلاح شده و موجب تباهی و بربادی ملتهای مسلمان نگردد. کارنامهی ایشان نیز مملو از این دو شاخص بود که همواره مورد تأکید ایشان قرار میگرفت. شهیدکاظمی براین اعتقاد بودند که باید قرائت واقعی از آموزههای دینی داشت و شخص ایشان نیز با قاطعیت تمام به این مسأله معتقد بودند که ما باید در تمام فعالیتهای فرهنگی،‌سیاسی و.. اصول اسلامی، آگاهی دینی و بیداری اسلامی را مد نظر قرار دهیم.

با گذشت هشت سال از حادثه‏‌ی پانزده عقرب، به نظر شما جایگاه شهیدکاظمی در عرصهی فرهنگی چقدر خالی احساس میشود و سخن آخر شما به عنوان یک فعال فرهنگی چیست؟

شکی نیست که جایگاه شهید کاظمی در عرصههایی که ایشان کار کرده و فعالیت داشتند، به شدت خالی احساس میشود. این حقیقت را بسیاری از کسانیکه در تماس مستقیم با ایشان بوده‏اند، معترف هستند. اما سخن آخر بنده به عنوان کسیکه مدتی در راستای فعالیتهای فرهنگی گام برداشته‏‌ام این است که هر کسی کهمیخواهد در این عرصه موفق بوده و جایگاه مطلوبی را کسب نماید، باید شاخصهای متناسب با نیازهای جامعه را مد نظر قرار دهد. این شاخصها را شهیدکاظمی به خوبی دریافته و در کارنامه‏‌اش محقق ساخته بود. ماندگاری شهیدکاظمی در این بود که ایشان در عین حال که یک سیاستمدار متعهد بود، یک دینباور واقعی بود و اصولی چون شکیبایی، بردباری، تحمل‌پذیری و سختکوشی را در رفتار، کردار و اندیشه و تفکر خویش جا داده بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده