روی‌آوری طالبان به گروگانگیری، نشان ضعف آن‌هاست

درحالی که هنوز سرنوشت تعدادی ازمسافران رویداد پیشین گروگانگیری شاهراه کندز- تخار نامعلوم است، این گروه بار دیگر دست به گروگانگیری زد و در یک اقدام دیگر 20 مسافر را ربود که بعدا 11 تن آن‌ها را آزاد و 8 تن دیگر را در قید نگاه داشت.

به گفته فرمانده پولیس کندز عملیات آزادسازی این مسافران در روستاهای حضرت سلطان و حومه شهر کندز ادامه دارد.

به گفتۀ آقای جنگل‌باغ، تمامی‌مسافران ربوده شده غیرنظامی‌اند و بیشترشان کسانی‌اند که برای کاریابی به ایران رفته و از آن‌جا رد مرز شده بودند.

در همین حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به ربوده شدن ده‌ها نفر در شاهراه کندز – تخار گفته است که آدم‌ربایی‌های طالبان در شاهراه‌های افغانستان انگیزه قومی‌دارد و به هدف دامن زدن به اختلافات قومی‌در این کشور انجام می‌شود. آقای مرتضوی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت که یکی از تاکتیک‌هایی که طالبان از آن استفاده می‌کنند، گروگانگیری‌ها بیشتر با رویکرد و هویت قومی‌است.آقای مرتضوی بدون ارایه جزییات در مورد اینکه افراد ربوده شده در مسیر قندوز از کدام قوم هستند، گفت: «مسافران امروز به سمت تخار در حرکت بودند و در هفته گذشته هم عمدتا مسافرانی‌ را که طالبان هدف قرار دادند، بیشتر با هویت‌های قومی‌بود، یعنی هدف طالبان این است که چطور منازعات گذشته را دوباره دامن بزنند و با رفتار و حرکاتشان ولی شما می‌‌بینید که مردم افغانستان یک صدا این عمل طالبان را نکوهش می‌کنند

به باور صاحب‌نظران اهداف اخیر طالبان از گروگانگیری افراد غیرنظامی‌در واقع واکنش‌های مذبوحانه و ناکام آن‌ها در برابر اقدامات و دستاوردهای بزرگ حکومت وحدت ملی است. حکومت وحدت ملی در ماه‌های اخیر دستاوردهای زیادی به‌ویژه در بخش ساخت زیربناهای اساسی کشور داشته است. این دستاوردها به گونه‌ای بوده که روایت طالبان و حامیان آن‌ها را از یک افغانستان بی‌ثبات و بدون آینده تغییر داده است و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را فراروی شهروندان کشور و جامعه جهانی گشوده است.

بنابراین آن‌ها تلاش دارند که با گروگانگیری از مردم، از طریق افکار عمومی‌دولت را تحت فشار قرار دهند و در عین حال دستاوردهای افغانستان را ناکام جلوه دهند. اما علی رغم آن به نظر می‌رسد که موتور محرک حکومت وحدت ملی به گردش افتاده و سیر موفقیت‌های آن شتاب بیشتری خواهد گرفت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده