رییس جمهور غنی: بنادر ما به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند

رییس‌جمهور غنی در دیدار با اعضای اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان،خاطر نشان کرد:بنادر ما به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند و فرصت را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم می‌سازد. در این دیدار که در ارگ انجام شد، حاجی مایل خیرخواه رییس هیات مدیرۀ اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرده گفت:  هدف از ایجاد این اتاق خدمت به بخش خصوصی است و در این اتاق ۳۵ تن از تاجران جمع شده اند تا با یک نظر واحد و برنامۀ منسجم و عملی فعالیت نمایند.

سپس عبدالقادر بهمن عضو موسس و رئیس‌عامل اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرده گفت که تلاش ما استاندارد‌سازی فعالیت‌ها در بخش تجارت است و ما می‌خواهیم که از ظرفیت و تجارب اتاق تجارت بین المللی در افغانستان، استفاده کنیم.

در ادامه این دیدار ، احمدراتب پوپل معاون سرمایه‌گذاری اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت کرد و در رابطه به بیلانس تجارت و اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معادن، به تفصیل معلومات داد. متعاقباً، آذرخش حافظی رییس اتحادیۀ شرکت‎های نفت و گاز افغانستان و مشاور ارشد اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان صحبت نموده، گفت که اتاق تجارت یک میکانیزم و ترکیب ملی خوب و یک نیروی کارآمد و موثر دارد که تلاش می‌کند تا با سرمایه ابتدایی که دارد، برای رشد اقتصادی کشور کار نماید.

رییس‌جمهور غنی پس از استماع صحبت‌های آنان، گفت که طرح‌های مشخص شما از طرف مشاوریت اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و فرصت برای حضور و شنیدن دیدگاه‌های شما در شورای عالی اقتصاد فراهم می‌شود تا بعد از بررسی، تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

وی افزود که باید شیوه‌های همکاری بخش خصوصی و دولت واضح شود تا بتوانیم از سرمایه‌های مالی، فکری و منابع بشری استفاده کنیم.

رییس‌جمهور ضمن استقبال از پیشنهادات آنان گفت: ما تلاش می‌کنیم که سیستم قابل اعتماد را در بنادر کشور ایجاد کنیم تا هم سهولت برای تاجران ایجاد گردد و هم در رشد عواید و اقتصاد کشور موثر باشد.

رییس‌جمهور غنی خاطرنشان کرد که بنادر ما به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند و فرصت را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم می‌سازد.

رییس‌جمهور کشور در اخیر سخنانش به حضور یک نمایندۀ اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان در شورای عالی اقتصاد، موافقت کرد و گفت که ما یک تحلیل واضح از سکتور خصوصی می‌خواهیم و به این تحلیل خصوصاً در بخش خریداری‌های دولت و صادرات، نیاز داریم.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده