سازمان ملل متحد: افغانستان با چالش بزرگ اقتصادی روبرو است

مارک داون، معاون ویژه سازمان ملل متحد می‏‌گوید که افغانستان با چالش بزرگ اقتصادی روبرو است.

هفته‏‌ی گذشته گزارش نهایی راهبرد ملی انکشافی افغانستان به نشر رسید. درست پنج سال پیش، راهبرد ملی افغانستان در راستای کاهش فقر و تحقق اهداف انکشافی هزاره توسط حکومت افغانستان روی دست گرفته شده بود که اکنون این راهبرد به پایان رسیده است و سازمان ملل متحد نیز از ارایه این گزارش به شدت استقبال کرد. مارک داون، معاون ویژه سازمان ملل متحد می‏گوید که افغانستان با چالش بزرگ اقتصادی روبرو است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل ابراز نگرانی کرد که یکی از چالش‏‌های اقتصادی، نبود پول نقد در خزانه حکومت افغانستان است. وی با ابراز نگرانی تاکید کرد که این چالش باید توسط جامعه جهانی در کوتاه‏‌مدت حل شود. آقای مارک داون برای حل این مشکل پیشنهاد کرد که عواید حکومت افغانستان افزایش یابد.

معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل به معادن افغانستان اشاره کرد و گفت که رشد اقتصاد افغانستان بستگی به معادن این کشور دارد و نیاز است که معادن افغانستان به بهره‏‌برداری سپرده شود. وی اطمینان داد که با استخراج معادن، نمودار فقر به شدت کاهش خواهد یافت.

در همین حال؛ عبدالهای ارغندیوال، وزیر اقتصاد کشور آخرین گزارش راهبرد ملی انکشافی افغانستان را ارایه کرد. در این گزارش آمده است که از طرف حکومت افغانستان در پنج سال گذشته، ۱۵.۶ میلیارد دالر بالای راهبرد ملی انکشافی کشور سرمایه‏‌گذاری شده بود که در مجموع، ۶۶ درصد این سرمایه‏‌گذاری‏‌ها در افغانستان به مصرف رسیده است.

آقای ارغندیوال بر بنیاد گزارش منتشره گفت: «با درنظرداشت میزان سرمایه‏‌گذاری، پیامدهای برنامه‌‏ریزی شده راهبرد انکشافی ملی افغانستان به صورت اوسط در حدود ۶۶ تطبیق شده که به این ترتیب، بخش صحت با حصول ۸۸ درصد در بخش‏‌های راهبرد انکشاف ملی افغانستان و بخش حاکمیت اقتصادی و بخش خصوصی با حصول ۴۵ درصد، اهداف پلان شده در ردیف پایین قرار گرفته و نتوانسته است که به هدف تعیین شده خود برسد.

در این گزارش آمده است که از مجموع سرمایه‏‌گذاری‏‌ها در راهبرد انکشافی ملی افغانستان، ۴.۹ میلیارد دالر از بودجه حکومت افغانستان و ۱۰.۷ میلیارد دالر دیگر آن از طریق نهادهای جهانی به مصرف رسیده است.

بر بنیاد این گزارش، بخش صحت افغانستان توانسته است که بیشترین پول را به مصرف رسانیده و اهداف خود را در کشور تطبیق کند و نیز، بخش خصوصی نتوانسته تا در پنج سال گذشته بر بنیاد این راهبرد به اهداف خود دست یابد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده