سرانه كار مفید در افغانستان بيشتر از ایران است

سرانه كار مفید در ایران از كمتر از پاکستان و افغانستان است. سرانه مفید كار در ایران سالانه 800 ساعت است، در حالی كه این میزان در جاپان 2420 ساعت و در كورياي ‌جنوبی 1900 ساعت است. به گزارش ایرنا، بر بنیاد چكیده نتایج طرح آمارگیری نیروی كاري ايران در سال 90 كه از سوی مركز آمار ایران انتشار یافته است، همچنین این میزان در چین 1420 ساعت، آمریكا 1360 ساعت، تركیه 1330 ساعت، پاكستان 1100 ساعت، افغانستان 950 ساعت، آلمان 1700 ساعت، كویت 600 ساعت و عربستان 720 ساعت است.

بربنیاد این گزارش متوسط كار روزانه در بخش دولتی در ایران 4/1 ساعت و در بخش خصوصی 6/2 ساعت است. در همین زمینه، یك عضو شورای پژوهشی پژوهشكده اقتصاد ايران گفته این در حالی است كه 2/40 درصد نیروی كار كشور، 49 ساعت و بیشتر از ساعات معمول كار مي‌كنند كه به تفكیك جنسیت این نرخ برای مردان 6/44 درصد و برای زنان 4/15 درصد است. كامران صداقت افزود: «بالا بودن ساعات كار در ایران در حالی است كه كار مفید در كشور نسبت به سایر كشورها حتا نسبت به كشورهاي همسايه ايران يعني افغانستان و پاكستان(بربنیاد آمارهای متذكره) اندك است.

بر این اساس «پیش‌بینی مي‌شود كورياي‌جنوبی تا سال 2020 رتبه نخست ساعات كار را در جهان به خود تخصیص دهد. این كشور به دلیل تركیب جنسیتی مناسب و همچنین شتابی كه در توسعه در پیش گرفته است مي‌تواند به این مقام دست یابد. بی‌تردید بالا بودن ساعت كار در صورتی كه بهره‌وری پایین دربر داشته باشد چیزی به جز استهلاك جسم و جان نیست و این در حالی است كه نه تنها افزایش ساعات كار، تاثیری در بهبود اقتصاد ندارد بلكه تبعات دیگری به دلیل دوری افراد از خانه و فراغت ایجاد مي‌كند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده