سرمایه‌های فکری و مدیریت منابع انسانی

محمد واثق حسینی/ بخش هفدهم/ عوامل محدود‌کننده در توانایی سرمایه فکری برای خلق ارزش

1- وجود موانع محدود: فقدان ماهیت فیزیکی  منابع نامشهود باعث شده است که به سختی بتوان مانعی برای ‌دست‌یابی به این سرمایه‌ها برای رقبا بوجود آورد، اگر چه وجود مقررات قانونی در حمایت از حق ثبت‌ها  در دهه اخیر تا حدود زیادی از این مشکلات را کاسته است؛  اما  کاملا تضمین‌کننده نیست. «پدیده سریزی» که فرصت‌های یادگیری شرکت‌ها از رقبایشان را پدید می‌آورد تا حدودی توانسته مانعی برای دسترسی کمتر شرکتهای رقیب به منابع نامشهود  شرکت پدید آورد.

 2- ریسک ذاتی : برای فراهم نمودن منابع نامشهود، سرمایه‌گذاری  ابتدایی زیادی در مقایسه با منابع مشهود لازم است . افزایش سرعت در تغییر فاکتورهای مورد توجه بازار و همچنین تکنولوژیها، موانعی را برای بررسی‌های مدیریت در زمینه نوآوریهای جدید پدید می‌آورد. چرا که تغییرات بسیار زیادی بوده ودر نتیجه ریسک زیادی در گسترش منابع نامشهود در مقایسه با منابع مشهود دیده می‌شود.

3-مشکلات موجود در مذاکره‌ها

 ارزیابی این منابع به شدت غیرعینی و ذهنی است.

 نامتوازنی اطلاعاتی  قابل توجه در زمینه سرمایه فکری، می‌تواند مشکلاتی مانند  فروش اطلاعات درونی شرکت‌ها ایجاد کند.

سرمایه اجتماعی سرمایه سازمانی

سرمایه فکری ممکن است یک منبع جدید برای سازمان برای برتری در رقابت ایجاد کند.

سرمایه فکری مجموع دارایی‌های پنهان یک شرکت مانند برند، علایم تجاری و همچنین شامل تمام دارایی‌هایی که در بیلان‌های مالی دیده نمی‌شوند، می شود.

سرمایه فکری  شامل آگاهی اطلاعات دارایی علمی و تجربه می‌شود. یک نیروی جمعی فکری یا آگاهی مفید.

سرمایه فکری شامل همه منابع غیر ملموسی می‌شود که برای یک سازمان در دسترس هستند و یک برتری مرتبط ارایه می‌کنند و در ترکیب قادر به تولید امتیازاتی برای آینده می‌باشند. مجموع همه آگاهی‌هایی که یک سازمان قادر به جذب کسب برتری‌های رقابتی داشته باشد سرمایه فکری است.

مثال‌هایی برای دارایی‌های نامشهود

سطح تحصیلات، مهارت‌ها وتجارب کارکنان استخدام شده در سازمان، نرم‌افزار کامپیوتر، پایگاه داده‌ها، کپی رایت‌ها وعلایم تجاری که متعلق به سازمان است، تکنیک‌های بازاریابی بکار گرفته شده وسیستم‌های مدیریت کیفیت، وهمچنین مداخله مستقیم در شبکه‌های مشارکتی، برندها، معاهدات (موافقت‌نامه‌ها) با تامین‌کنندگان و غیره

0 پیام برای این مطلب ثبت شده