سرنوشت مبهم حکومت وحدت ملی؟

سرنوشت حکومت وحدت ملی با توافقنامه سیاسی دو تیم انتخاباتی گره خورده است. اما گویا که ابهام‌گویی و مبهم‌نویسی، هم‌چون سرنوشت این جغرافیا با تمام تاروپود آن بافت خورده است. همانطور که درباره تاریخ پنج هزارساله این جغرافیا اما و اگرهای بسیار است، همانگونه که چهره‌ها و باورها و روزگاران این دیار در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، بدانگونه که تازه‌ترین و مدرن‌ترین قانون اساسی اخیر این کشور را هرکس به زعم خود تفسیر می‌نماید؛ اینک سرنوشت توافقنامه سیاسی دو تیم انتخاباتی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی نیز دچار آن «ابهام» گردیده است و تفاسیر و تحلیل و برداشت‌های متفاوت و ناسازگار با یکدیگر را برداشته است. نزدیکترین و ملموس‌ترین پیامد این «ابهام» و «ناسازگاری» در «ابهام رفتن» سرنوشت مردم و کشور و نظام سیاسی است. با توجه به اختلاف‌های داخلی در درون حکومت وحدت ملی بر چگونگی عمل نمودن به مفاد این توافقنامه در بیرون از ساختار حکومت و در فضای سیاسی کشور نیز چنددستگی‌ها و تنش‌ها و هشدارهای آرام و جدی به وجود آمده بود؛ سرانجام کار به آن جا کشیده شد که پای سکاندار کشتی، آنکه مطلع حکومت وحدت ملی بود، دوباره به میدان کشیده شد تا «فصل‌الخطاب» حکومتوحدت ملی باشد. آمدن جان کری وزیر خارجه امریکا و اظهارات وی درباره تمدید و باقی ماندن حکومت وحدت ملی به مدت پنج سال، حتا با پایان یافتن مدت دو ساله توافقنامه سیاسی دو تیم انتخاباتی، هرچند برای رهبران حکومت وحدت ملی تا اندازه موجب اطمینان خاطر گردید، اما تنش‌ها و هشدارهای سیاسی در فضای سیاسی کشور فروکش ننمود؛ بل هیمنه آتش اختلافات سیاسی را بلندتر ساخت.

در واکنش به اعلام دوام حکومت وحدت ملی به مدت پنج سال تندتر ساخت، جریان‌ها و فعالان سیاسی کشور این اظهارات وزیر امورخارجه امریکا را موجب خدشه‌دار ساختن حاکمیت ملی کشور دانسته و دوام حکومت وحدت ملی را پس از پایان مدت تعیین شده در توافقنامه سیاسی را فاقد مشروعیت اعلام کرده‌اند. آنان بدین باورند که حکومت وحدت ملی بر مبنای یک موافقت‌نامه‌سیاسی شکل گرفته و جامعه‌ی بینالمللی نیز شاهد آن بوده است. برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای شهرها و تدوير جرگه‌ی بزرگ قانون اساسی در مدت دو سال از مهمترين تعهدات موافقت‌نامه یادشده است، که حکومت وحدت ملی مکلف به انجام و تحقق می‌باشد.

رهبران حکومت وحدت ملی هرچند در برابر چنین واکنش‌هایی به صورت رسمی اعلام موضع نکرده‌اند، اما در اظهارات جسته و گریخته تلاش دارند که با توسل از شیوه‌ها و گریزگاه‌های گوناگون، موجودیت خود را تا پنج سال آینده دوام دهند.

واقعیت سیاسی آن است که رهبران حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافق‌نامه سیاسی باید در مدت دو سال به تعهدات یادشده عمل نموده و مهمتر از همه این که در پایان دو سال، با برگزاری جرگه‌ی بزرگ، سرنوشت ساختار نظام سیاسی باید مشخص گردد. اما با گذشت بیش از یک سال متاسفانه حکومت وحدت ملی هیچ‌گونه تلاش جدی و دلسوزانه برای عمل نمودن به تعهدات خود ننموده‌است. فرصت‌ها و زمینه‌ها یکی پی دیگری هم‌چنان در حال گذر و سوختن است، اما نشانه و علایمی حاکی از تعهد رهبران حکومت وحدت ملی به تعهدات‌شان مشاهده نمی‌شود.

در شرایط کنونی که کشور و نظام سیاسی در سخت‌ترین حالت قرار گرفته است کاملا روشن است که در ابهام گذاشتن توافق‌نامه سیاسی و عمل نکردن به تعهدات، کشور را به سوی بحران سوق خواهد داد؛ از جانب دیگر این نکته را نیز نباید فراموش کرد که فروپاشی ساختار کنونی و دل‌بستن به راهکارهای فراقانونی و بیرون از چارچوب توافق یادشده بازهم کشور را در کام بحران فرو خواهد برد. راه حل اساسی و بنیادی آن است که رهبران حکومت وحدت ملی و نیز جریان‌ها و فعالان سیاسی، همه دل در گرو منافع و مصالح کشور و حفظ نظام سیاسی و دستاوردهای آن بدهند. از منفعت‌جویی‌های شخصی و گروهی و تباری چشم پوشیده و به روند ابهام‌ها در تاریخ سیاسی کشور نقطه پایان بگذاریم.

به تعبیر دیگر هنوز رهبران حکومت وحدت ملی فرصت آن را دارند تا با یک عزم قاطع و دلسوزانه زمینه و بستر عمل به تعهدات سپرده شده در توافقنامه سیاسی را فراهم گردانند. چنانچه اراده سیاسی با صداقت و جدیت به سوی پایان بخشیدن به وضعیت ابهام‌آلود کنونی و بستن نقطه‌‌های کور سیاسی معطوف باشد، با توجه به این که برخی از مقدمات کار برای برگزاری انتخابات و مساعد ساختن شرایط برگزاری جرگه‌ی بزرگ قانون اساسی انجام یافته است- می‌توان در همین فرصت باقی‌مانده با کار و جدیت مضاعف و در نهایت با افزودن یک فرصت اندک دیگر به نگرانی‌های موجود درباره ساختار نظام سیاسی و آینده کشور پایان داد. در غیراین صورت دل‌بستن به اظهارات جان کری برای دوام حکومت وحدت ملی، برای دولتمردان کنونی همانقدر خوشایند نخواهد و بدتر از همه این که کشور را بیش از پیش در بحران فرو خواهد برد، که عملی شدن التیماتوم و هشدارهای پس از شش ماه نیز وضعیت را بیشتر از همیشه پیچیده و بحرانی‌تر خواهد ساخت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده