سیاست مشکلی برای بازرگانان

محمد هاشم برنا؛ رئیس اتاق‏های بازرگانی و صنایع ولایت بلخ می‏گوید که ریاست این اتاق‏ها تمام فعالیت‏های خود را بر امور بازرگانی متمرکز کرده تا در این امور تسهیلات مناسبی را برای بازرگانان و متشبثین به وجود بیاورد.

رئیس اتاق‏های بازرگانی و صنایع ولایت بلخ که هفته گذشته در یک نشست خبری در این ولایت سخن می‏گفت اظهار داشت:« مسائل سیاسی، مهم‏ترین مشکلی است که در زون شمال و ولایت بلخ در برابر بازرگانی وجود دارد، در بندر حیرتان نیز چالش‏هایی در برابر بازرگانان وجود دارد

وی یکی از این مشکلات را روابط با ازبکستان دانسته گفت:«ازبکستان یک همسایه خوب بازرگانی برای افغانستان نیست و این ریشه در مسائل دیپلماسی بین دو کشور دارد و همچنین در آسیای میانه هم با تأسف، بازرگانی شکل مافیایی را به خود گرفته است

وی همچنین نبود عدم اطلاع دقیق بازرگانان از قوانین بازرگانی بین‏المللی را نیز یک چالش بزرگ و نقص دانست.

او با بیان اینکه مشکلات تجارتی بیشتر از آن طرف مرز سرچشمه می‏گیرد گفت:«در ولایت بلخ قانون نسبت به سایر ولایت‏ها بیشتر تطبیق می‏شود، قاچاق صورت نمی‏گیرد، هرچه خرابی است در آن طرف دریاست. تمام بازرگانان ما یکسان نمی‏توانند از عرضه خدمات تجارتی برخوردار شوند، یک عده سهولت دارند و تعدادی ندارند که یقیناً استخبارت منطقه در این کار نقش دارد

برنا یادآور شد: بازرگانان، مشکلاتی را مطرح می‏کنند مبنی بر این که گروه‏های مافیایی در آن سوی مرز باعث کندی امور بازرگانی می‏شوند و در حال حاضر نوسان‏هایی در بندر حیرتان به وجود آمده که علتش عدم همکاری ازبکستان می‏باشد.

به گفته وی ریاست اتاق‏های بازرگانی و صنایع بلخ در قسمت کیفیت اجناسی که چه از بیرون وارد می‏شوند و چه در داخل تولید شوند، امکاناتی ندارد. به گفته وی آن‏ها پیشنهادهایی را در این زمینه به کمک‏کننده‏ها و وزارت بازرگانی ارائه کرده اند.

آقای برنا در پایان تاکید کرد:«به تمام بازرگانان پیشنهاد می‏کنم که همیشه در امور محوله بازرگانی موضوع فایده را در نظر نگیرند و هدف اصلی‏شان خدمت به مردم افغانستان باشد

0 پیام برای این مطلب ثبت شده