سید نادرشاه بحر، عضو مجلس نمایندگان: شهید کاظمی؛ از معلمی صادق تا سیاست‌مداری متعهد

سید نادرشاه بحر، عضو مجلس نمایندگان از ولایت غور است که پیشینه‌‏ی آشنایی ایشان با شهید سیدمصطفی کاظمی به زمان جهاد بر میگردد. وی یکی از یاران سیاسی و فکری شهید کاظمی است. از جناب آقای بحر در ابتدا پرسیدم که شهید کاظمی را در نگاه اول چگونه یافته است؟

ضمن عرض تسلیت و اتحاف دعا به ارواح شهدای وحدت ملی به‏‌ویژه استاد شهیدکاظمی، آغاز آشنایی بنده با ایشان به زمانی برمیگردد که هنوز حزب وحدت تشکیل نشده بود و در سفری که در دره ترکمن داشتیم، شهیدکاظمی را در هیأت یک معلم صادق و در عین حال ساده مشاهده کردم که مشغول تدریس فرزندان آن دیار بودند. از همانآغاز وقتی به اخلاص، صداقت و تعهد ایشان نگاه کردم، شهیدکاظمی را یک انسان مخلص، متعهد و صادق یافتم. پس از آن با وارد شدن‏مان در ساختار یک حزب سیاسی واحد، شهیدکاظمی به سرعت جایگاه واقعی خود را در درون حزب وحدت باز کرد و به عنوان یکی از پیشگامان این حزب سیاسی محسوبشد. در نشستیکه در لعل و سرجنگل نیز تشکیل شده بود و بنده شاهد بودم، ایشان یکی از فعالان فکری و مدیریتی این روند بود و نقش برازنده و اساسی را در تشکیل حزب وحدت بازی کرد. در تدوین منشور حزب وحدت اسلامی نیز که توسط بنده قرائت شد و در تهیه و تدوین اساسنامه این حزب و سایر فعالیتهای فکری این حزب، جای استاد کاظمی با برجستگی تمام احساس میشد. نقش ایشان تا زمانیکه حزب وحدت به صورت یک ساختار واحد وجود داشت، بسیار برجسته و عالی بود و تلاش ایشان در جلوگیری از دوپارچگی حزب وحدت نیز بی‏شائبه بود. شهید کاظمی همواره پس از دو پارچگی حزب وحدت اسلامی بر اتحاد دوباره حزب، سعی وافری داشت و هر زمان بر محور وحدتخواهی و اتحاد و انسجام ملی و مردمی گام برمیداشت.

از نظر شما نقش سیاسی شهیدکاظمی در زمان پس از جهاد و تحولات پس از یازده سپتمبر چگونه قابل ارزیابی است؟

تشکیل حزب اقتدارملی با ملاحظات خاصی که شخص شهیدکاظمی مد نظرداشت روی دست گرفته شد. اما این حزب علیرغم اینکه یک تشکل سیاسی نوپا بود، به سرعت جایگاه مردمی‏‌اش را بازیافت و در میان اقشار مختلف اجتماعی بازتاب مطلوبی داشت. این دستاورد، نتیجهی مدیریت و درایت شهیدکاظمی بود. نقش شهیدکاظمی در اجلاس بن نیز به خوبی ملموس بود و پس از آن کارنامهی شهید سیدمصطفی کاظمی در وزارت تجارت همواره مثال‏زدنی و بی‌‏نظیر است. تا هنوز هم اعترافهای رسمی و غیررسمی کارشناسان بر این امر تأکید میکند که بهترین سیر رشد وزارت تجارت در زمانی انجام شد که شهیدکاظمی تصدی این پست را به عهده داشتند.

در واقع همین کارکردها باعث شد تا شهید کاظمی رأی مردم را در حد بالایی داشته و وارد مجلس شود. در ساختار پارلمان پانزدهم، شهید کاظمی ستارهی بی‏نظیر مجلس بود و کارت سرخ یا سبز ایشان همواره در موارد مهم، بْن‌‏بست‏‌شکن بود. اقدام ایشان در تأسیس گروه پارلمانی، ابتکار اول در افغانستان بود که در قالب این گروه خدمات شایانی انجام داد. سفرهای نظارتی ایشان در شرق و مرکز کشور، کارکردهای نظارتی شهیدکاظمی از کارنامه‏ی ادارههای دولتی در راستای شفافیت امور مالی و مبارزه با فساد بسی ارزنده و موثر بود. سفر ایشان به شمال که به همین منظور صورت گرفته بود، اگر به فرجام میرسید، پیامد بسیار مطلوبی را در پی می‏داشت که این سفر به دلیل توطئهی ناجوانمردانه،نیمه‌‏تمام ماند.

با توجه به تجربهی یک دوره نمایندگی شما در مجلس، بفرمایید که کارکرد مجلس در راستای دادخواهی از شهدای وحدت ملی چیست و دستورالعمل فعلی مجلس چیست؟

مسئولیت رسمی و اصلی در این راستا مربوط به دوره‌ی پیشین پارلمان است که هیأت خاصی تعیین شد، ولی متأسفانه نتیجهی ملموس و مشهودی نداشت. اما به نظر میرسد که این مسئولیت را دستگاههای استخباراتی و امنیتی میتوانند مورد موشکافی قرار دهند تا به نتیجهی روشنی برسد. اما متأسفانه تاکنون گام موثری در این راستا برداشته نشده و دلیل آن را باید نهادهای مسئول بگویند.

تأثیر حادثه‏‌ی 15عقرب بر کارکرد نظارتی پارلمان چیست و این حادثه تا چه اندازه مانع رویکرد نظارتی مجلس شد؟

سید نادرشاه بحر: شکی نیست که نظارت بر امور اجرایی یکی از مسئولیتهای اصلی پارلمان است. اما متأسفانه این امر از سوی مسئولان اجرایی ما کمتر قابل پذیرش بوده و تحمل نظارت‌پذیری از سوی مسئولان اجرایی کمتر است. با این حال، اگر روند جدی نظارتی که در دور پانزدهم در پیش گرفته شده بود و به‏‌خصوص از سوی شهیدکاظمی دنبال میشد با شهادت ایشان متوقف نمیشد، این روند سیر بهتری را پیموده و راه روشنتری را دنبال میکرد و اکنون ما شاهد وضعیت بهتری در کارکردهای اجرایی نهادها می‏بودیم.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده