شماری از نامزدان معترض بر نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی دست به تظاهرات زدند

شماری از نامزدان معترض کابل امروز با راه اندازی تظاهرات خواهان برگذاری مجدد انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل شدند.

آنان خواهان ابطال آرای کابل استند و از حکومت می‌خواهند تا مقام‌های این کمیسیون را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.

اعتراض کننده‌گان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، رییس دبیرخانه و رییس ساحه یی پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را به تقلب‌های گسترده متهم می‌سازند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده