صلح را در میدان‌های جنگ دنبال کنید

پنجشنبه/ هفته گذشته یکی از خونبارترین حملات در کابل در ماههای اخیر اتفاق افتاد و هراس افکنان جمع کثیری از هموطنان مان را به خاک و خون کشیدند.

این حملات که در ادامه حملات هفته قبل بر هوتل کانتیننتل صورت گرفتند، نشان دادند که هراس افکنان به هیچ وجه نیتی برای صلح ندارند و کسانی که همواره خواستار صلح با این گروه هستند، به بیراهه روان اند.

شدت و قساوت حمله در چهارراهی صدارت که در آن نزدیک صد نفر شهید و بیش از آن هم زخمی شدند، باعث شد که امیدهای اندک برای صلح با گروه طالبان که این حمله را بر عهده گرفت، رنگ ببازند طوری که حتی بسیاری از حامیان صلح با این گروه نتوانند با جنایات بی حد این گروه، از صلح با آن ها صحبت کنند.

از طرف دیگر رئیس جمهور غنی از انتقام سخن گفت و دولت اعلام کرد که از این پس صلح را تنها در میدان های جنگ باید جستجو کرد. دونالد ترامپ و دولت امریکا هم ضمن محکومیت این حمله بر اقدام قاطع بر ضد این گروه تاکید کردند.

از سوی دیگر این حملات که در پی سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان و اعلام امریکا درباره قطع کمک های خود به پاکستان صورت می گیرند، باعث شدند که فضای ضد پاکستانی هم باز بیشتر در جهان تشدید شود. افغانستان بیشتر می‌تواند از این وضعیت استفاده کند، اما سفر مقامات امنیتی کشور به پاکستان در شرایطی که فضای ضد پاکستانی در کشور به شدت تیره است؛ و توقع داشتن از پاکستان برای این که با نشان دادن این شواهد دست از حمایت از گروههای هراس افکن بردارد، نوعی ساده انگاری است.

چنان که کارشناسان امنیتی هم گفتند بهتر آن بود که حکومت افغانستان این شواهد را در مجامع بین المللی مطرح می کرد تا بتواند اجماع و فشار بیشتری را بر پاکستان برای دست برداشتن از حمایت گروههای هراس افکن وارد کند.

گفتنی است دولت افغانستان می تواند با دو رویکرد همزمان نظامی و سیاسی از نظر دیپلوماتیک و سیاسی در قسمت در انزوا قرار دادن طالبان و حامیان پاکستانی آن ها تلاش کند و همچنین فشار بر این گروه و دیگر گروههای هراس افکن را تشدید کند.

گزارش های اخیر حاکی از گسترش قلمرو هراس افکنان در افغانستان شده و دولت باید درک کند که خیلی از این گزارش ها دور از واقعیت هم نیستند و باید هراس افکنان را از مناطقی که در سال های اخیر تصرف کرده اند بیرون کند و امنیت این مناطق را تامین کند تا به این شکل طالبان را بیشتر تحت فشار قرار دهد تا آن‌ها و حامیان شان را وادار به صلح کند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده