ضرورت حضور زنان در صفوف پولیس

به مشکل‏‌های زنان پولیس باید رسید‌گی شود، چرا که اهمیت و نقش زنان در صفوف پولیس بسیار مهم و حیاتی است.

شماری از نمایندگان پولیس زنان ولایت‏‌ها با بیان این مطلب می‏گویند، پولیس‏‌های زن در بیشتر ولایت‏‌ها فاقد جای جدا برای تبدیل لباس، تشناب مجزا و همین طور کودکستان برای اطفال‏‌شان هستند.

این نمایند‌گان پولیس زنان که در نشستی زیر عنوانِ تشریک مساعی شورای پولیس زنان که هفته‏‌ی گذشته ازسوی شبکه‏‌ی زنان در کابل راه‏اندازی گردیده بود، شرکت کرده بودند، خواهان رسیدگی به مشکل‏‌هایشان شدند.

به گفته آنان، مسئولان باید برای جذب زنان و دختران باسواد در نهادهای امنیتی و به‏‌ویژه پولیس تلاش کنند، زیرا جذب زنان باسواد و تحصیل‏‌کرده در صفوف پولیس باعث ارتقا ظرفیت این ارگان خواهد شد.

روبینه همدرد مسئول بخش حقوق و دادخواهی شبکه‏‌ی زنان افغان دراین نشست از ایجاد شورایی به نام شورای پولیس زنان خبر داده گفت که شبکه‏‌ی زنان افغان برای حل مشکل‏‌های پولیس زنان ، شورای پولیس زنان را راه‌اندازی کرده است.

به گفته وی، این شورا برای تحقق سه هدف بزرگ راه‏‌اندازی شده که نخستین آن ایجاد هماهنگی میان پولیس مرد و زن ولایت‏‌های گوناگون می‌باشد.

او افزود: هدف دوم ایجاد هماهنگی میان زنان پولیس محلی به منظور حل مشکل‏‌های زنان روستایی و سرانجام ایجاد هماهنگی به هدف گسترش روابط میان اعضای شورای پولیس زنان با سایر ارگان‌ها می‌باشد.

مسئول دادخواهی شبکه‏‌ی زنان افغان تاکید کرد که هدف از دعوت زنان پولیس ولایتهای گوناگون در این نشست، ایجاد هماهنگی و شریک ساختن تجربه‏‌های زنان پولیس ولایت‏‌ها و کابل است تا در برنامه‌های بعدی از این تجربه‏‌ها استفاده نماییم.

در همین حال معاون بخش جنسیتِ وزارت امور داخله دراین نشست گفت که اهمیت و نقش زنان در صفوف پولیس بسیار مهم و حیاتی است و عدم حضور زنان در این دستگاه سبب کندی در کار خواهد شد.

به گفته او، ما برای گسترش حضور زنان در بخش امنیتی، راهبردی را طرح کرده‏‌اند که شبکه‏‌ی زنان نیز دراین برنامه حضور فعال دارد و با آن‏ها همکار است.

وی اضافه کرد که به منظور تحقق اهداف تعیین شده، شورای زنان پولییس باید با تفاهم با سایر نهادهای امنیتی در تمامی سطوح به صورت همکار فعالیت‌هایشان را به پیش ببرند.

وی افزود: به منظور جلو گیری از پراکندگی، این شورا باید یک طرز‌العمل ترتیب و پس از منظوری وزارت داخله در دسترس شورا قرار گیرد که بدین ترتیب هماهنگی میان شورا و سایر ارگان‌ها به میان خواهد آمد.

عادله، نماینده شورای پولیس ولایت بامیان در این نشست گفت که پولیس‏‌های زن ولایت بامیان مشکل‏‌های زیادی دارند که باید به آن رسیدگی صورت گیرد.

به گفته وی، پولیس‏‌های زن این ولایت مکانی برای تبدیل لباس ندارند و فاقد تشناب جداگانه و همین طور کودکستان برای اطفال‏‌شان هستند.

وی تاکید کرد که هرچند این مشکل‏‌ها در طی شش ماهی که آن‏ها با شبکه‏‌ی زنان افغان همکار هستند تا حدودی حل شده، اما برای رفع کامل این مشکل‏‌ها باید تلاش زیادی صورت گیرد.

فتانه، نماینده شورای پولیس زنان ولایت بلخ در این نشست گفت که آن‏ها بر بنیاد معاهده‌ای میان شبکه‏‌ی زنان و پولیس زنان بلخ به منظور ارتقا ظرفیت کار خود را آغاز کرده‏‌اند.

وی تاکید کرد که هدف آن‏ها از ایجاد این شورا ارتقا ظرفیت و رسید‌گی به مشکل‏‌های زنان پولیس افغانستان است و امیدوار هستند که در این راستا به موفقیت‌هایی دست پیدا کنند. در حال حاضر بیش از یک درصد کل پولیس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و در بخش‌های گوناگون وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی مشغول کار هستند، اما گفته می‌شود که این تعداد کافی نیست و نیاز است تا زنان بیشتری در ارگان‌های امنیتی و به‏‌ویژه پولیس جذب شوند.

این در حالی است که بعد از سقوط طالبان، حضور زنان در صفوف پولیس مانند سایر نهاد‌ها افزایش یافت و نیاز بود تا زنان مانند مردها در این ارگان‌ها جذب شوند. به دلیل سنتی بودن جامعه‏‌ی افغانستان، نظامیان مرد در جریان عملیات‌برای بازرسی نمی‏توانند وارد خانه‏‌های مردم شوند و در ایست‏‌های امنیتی نیز نمی‏‌توانند زنان را بازرسی بدنی کنند. بنابراین موثریت حضور زنان در چهارچوب نیروهای امنیتی محسوس گردید.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده