عروس خُردسال بادغیسی

عروس خُردسال بادغیسی نام فلم یا سریال هندی و ترکی نیست که گاهی اوقات در پردههای تلویزیونی خیلی از چینل‏‌های داخلی یا خارجی مورد مشاهده و علاقهی مردم قرار میگیرد. عروس خُردسال بادغیسی واقعیت جامعه افغانی است که با تحمیل ازدواج دختر پنجسالهبا پسر هشت سالهای تبارز یافت.

این واقعه که هفته‏‌ی گذشته نقش رسانهها شد، هرچند مانع تکمیل این ازدواج اجباری و غیرقانونی گردید، ولی صدها واقعهی دیگری وجود دارد که بدو از چشم رسانهها و در خلای اطلاعاتی و امنیتی به وقوع پیوسته و دختران معصومی را به جای اینکه به خانهی بخت هدایت کند، به زندان بدبختی رهنمون میسازد.

پدر و مادر عروس خردسال بادغیسی به دلیل فقر شدید مجبور شده‌‏اند تا دخترشان را در بدل هشتصدهزار افغانی به فردی بفروشند که از تمول و امکانات مالی زیادی برخوردار بوده و حاضر شده‏اند این پول را در برابر جگرگوشه‏‌شان بپردازد.

این ستم بزرگ تنها در بادغیس صورت نگرفته و بارها شنیده شده است که چنین وقایعی در نقاط مختلف کشور رخ میدهد، بدون اینکه نهادهای قضایی و اجرایی فکر معقول و منطقی برای جلوگیری دایمی از این فاجعهی مستمر و دایمی داشته باشند.

اجبار کودکان برای ازدواج در سنین خردسالی در حالی که کودک در حال کسب تجربه‏‌های ارتباط با محیط پیرامون و کسب مهارت‏‌های زندگی هستند و هنوز قادر به تجزیه و تحلیل قواعد پیچیده زندگی زناشویی و چگونگی برخورد مناسب با زوج خود در شرایط مختلف زندگی نیستند، تبعیض و ظلم بزرگی به دخترانی است که تجربهی زندگی مشترک شان برای همیشه در هالهای از ترس و تبعیض خواهد بود.

این درحالی است که از بین مسایل مختلفی نظیر سوء تغذیه، کمبود شیر مادر، بی‏سرپرستی، بی‏‌هویتی فرزندان خارج از ازدواج رسمی، فقدان خدمات بهداشتی و درمانی لازم، فقر آموزشی، بیسوادی، بهره‌‏کشی جسمی و جنسی و ده‌ها مورد دیگر، ازدواج کودک در برخی از کشورها از جمله مانند افغانستان و برخی از کشورهای خاورمیانه و قاره آفریقا یکی از مهمترین مسایلی است که گریبان ده‌ها هزار دختر و پسر واقع در سن کودکی را به مخاطره ‏انداخته است که با پیشگیری آن می‏توان میلیون‏‌ها کودک را از ورطه فقر و محرومیت رها ساخت.

به گزارش یونیسف، ازدواج کودک یا ازدواج زودهنگام مربوط به ازدواج با کودک زیر 18سال است. در این میان با وجودی که هر دو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج‏‌های زودهنگام هستند، ولی دختران بیشترین قربانیان این پدیده بهشمار میروند. ازدواج اجباری ازدواجی است که بدون توافق معتبر یکی از طرفین یا هر دو زوج صورت می‏گیرد و در آن اجبار عاطفی یا بدنی یک عامل اصلی است. از این منظر بدلیل اینکه هر فرد زیر 18 سالی نمیتواند اطلاعات لازم برای یک انتخاب سرنوشت‌‏سازی مانند ازدواج را به راحتی به دست آورد، هر ازدواج در بین کودکان علاوه بر زودهنگام بودن، ازدواج اجباری هم محسوب می‏شود. در برخی از کشورهای آفریقایی مانند نیجر، چاد، مالی، گینه و بورکینافاسو حدود 80 درصد دختران قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مجبور به ازدواج کردن می‏شوند. بنا به آمار یونیسف حدود 50 میلیون دختر زیر 17 سال در کشورهای در حال توسعه مجبور شده‌‏اند متاهل شوند. پدیده ازدواج کودکان در افغانستان به‌‏ویژه در مناطق روستایی شایع است. 57 درصد از دختران افغان قبل از رسیدن به سن 16 سالگی عروس میشوند و آمار مرگ آنان به علت حاملگی زودرس بسیار بالاست. بنابراین، ضروری است تا با اقدامات قاطع، اطلاعرسانی وسیع و آگاهیدهی از جوانب قانونی و شرعی این مسئله که به شدت حرمت آن را به اثبات میرساند، جلو این فاجعه انسانی آرام گرفته شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده