عفو بین الملل: تایید طرح مسافرتی ترامپ فاجعه است

به دنبال تایید ممنوعیت مسافرتی دونالد ترامپ در خصوص سفر شهروندان شش کشور در آفریقا و خاورمیانه به امریکا از سوی دیوان عالی این کشور، سازمان عفو بین‌الملل صدور این حکم را محکوم و اظهار کرد، این سیاست در جهان متمدن هیچ جایی ندارد.

این سیاست نفرت‌انگیز سراسر یک فاجعه است؛ نه تنها برای آنان که می‌خواهند به امریکا سفر کنند یا در آنجا کار و تحصیل نمایند، بلکه برای آنان که به دنبال امنیت هستند نیز این‌چنین است. این تصمیم در عین حال که از ورود مهاجران جلوگیری نمی‌کند، موجب می‌شود که مردم در کشورهای گرفتار ناآرامی‌حبس شوند و آنان را از یافتن امنیت در امریکا و یا پیوستن به خانواده‌هایشان باز می‌دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: برخی از آنان که به موجب این سیاست از سفر به امریکا محروم شده‌اند، از درگیری‌هایی فرار می‌کنند که امریکا به طور مستقیم در ایجاد یا تداوم آن‌ها نقش داشته است؛ همچون یمن و سوریه. در چنین مواردی داریم خانه را آتش می‌زنیم و درهای خروج را قفل می‌کنیم. ممنوعیت و احساسات انسان‌‌ستیزانه‌ای که این تصمیم از آن برخاسته است، در کشوری که مدعی احترام به حقوق بشر است، جایی ندارد.

به موجب این ممنوعیت، شهروندان پنج کشور با جمعیت اکثرا مسلمان شامل ایران، لیبی، سوریه، سومالی و یمن از ورود به امریکا منع می‌شوند.عفو بین‌الملل پیش از این نیز به شدت از این سیاست دونالد ترامپ انتقاد کرده و آن را  نفرت‌انگیز خوانده بود.

 علاوه بر این سازمان مدافع حقوق بشر، قانون‌گذاران دموکرات امریکا و نهادهای دیگر نیز صدور این حکم از سوی دادگاه عالی را محکوم کردند. اتحاد آزادی‌های مدنی امریکا در واکنش به تایید این سیاست گفت: تاریخ امریکا را برای این حکم قضاوت خواهد کرد. نماینده دموکرات ایالت مینسوتا نیز تصریح کرد: این ممنوعیت به تبعیض و اسلام‌هراسی مشروعیت می‌بخشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده