غنی: روند حصول قرضه کابلب‌انک باید تسریع شود

محمداشرف غنی رییس جمهور کشور به کمیته ی تصفیه کابل‌بانک دستور داده تا که روند حصول قرضه ی این بانک باید تسریع شود.دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که شام روز چهارشنبه (۲۵ قوس) نشستی به منظور چگونگی پیشرفت تصفیه و حصول قرضه های کابل‌بانک به ریاست آقای غنی در ارگ برگزار شده است.

در این نشست؛ ابتدا کمیته تصفیه کابل‌بانک گزارش خویش را در مورد پیشرفت کار حصول قرضه های کابل‌بانک از نزد مقروضین، ارایه کرد.آقای غنی پس از شنیدن گزارش کمیته ی تصفیه ی کابل‌بانک گفته است که روند حصول قرضه کابل‌بانک باید تسریع شود.وی برای تسریع روند حصول قرضه ی کابل‌بانک دستورهای زیر را صادر کرده است:

اول: تطبیق جدی و کامل حکم محکمه درمورد افرادی که از طرف محکمه و کمیته بعنوان مقروض تشخیص شده و ممنوع الخروج شناخته شده اند.

دوم: شهرداری کابل و شهرداری های ولایات از طریق اداره ارگان‌های محلی، بزود ترین فرصت پروسه تثبیت ملکیت های که به ضمانت گذاشته شده، بشمول ملکیت خلیل الله فروزی را تکمیل و در حصه انتقال آن به کمیته تصفیه و یا بانک مرکزی در بدل قرضه، اقدامات فوری را انجام دهند.

سوم: دادستانی کل هر چه عاجل مکتوب های جدی جلب افرادیکه قرضه های شان مقدار هنگفت است و تا هنوز هیچ همکاری نکرده اند را ترتیب و به پولیس غرض رسیدگی بفرستند.

چهارم: پولیس با جدیت تمام در جلب این افراد اقدام نمایند و مکلف است تا اقدامات خود را در حصه جلب، مستند ساخته و در صورت عدم همکاری مقروضین آنرا به سمع مردم برسانند.

پنجم: بانک مرکزی و کمیته تصفیه به همکاری وزارت مالیه به زودترین فرصت در حصه تفکیک مبلغ قابل پرداخت نوی کابل بانک و بانک مرکزی اقدام نموده و تا اوایل سال جدید مالی مقدار قابل ملاحظه قرضه بصورت نقدینه به بانک مرکزی باز گردانده شود.

ششم: کمیته در خلال سه هفته دوباره به رئیس جمهور در خصوص اقدامات خود گزارش بدهد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده