فاطمه؛ بزرگـ بانوی جهان اسلام

فاطمه، بزرگ بانوی جهان اسلام ابعاد شخصیتی ویژه دارد. بدون تردید  رفتار و گفتار آن بانوی گرامی برای زنان الگو  است. در این نبشته به برخی از ابعاد شخصیتی این بزرگ بانوی جها اسلام اشاره می شود:

عبادت

تاریخ،شاهد عبادت های بزرگان و اولیای الهی بوده است. حضرت زهرا در عبادت نیز الگو بود.

پیامبر اسلام درباره حضرت زهرا فرموده است. ایمان به خدا در اعماق دل و باطن روح زهراء چنان نفوذ کرده که برای عبادت خدا خودش را از همه چیز فارغ ساخته و آنگاه که در محراب عبادت می ایستد. با تمام وجود خدا را نیایش می کرد و غرق در معرف الهی می شد.

ساده زیستی

زن مسلمان همواره ساده زیستی را پیشه خود قرار داده، و تمام همت  خود را برای تربیت فرزندان صالح و حرکت به سوی کمال بکار گیرد؛ چرا که مادی گرایی بدون توجه به رشد و تعالی معنوی انسان را نمی تواند به کمال انسانی برساند.

 زنی که بدون در نظر داشت ارزشهای معنوی تنها به دنبال تشریفات، دنیاگرایی، زندگی شاهانه و اشرافی باشد، نمیتواند به اهداف والای زندگی دست یافته و فرزندانی شایسته تربیت کند.

فاطمه زهرا با اینکه دختر بزرگ رهبر جهان اسلام بود و میتوانست از موقعیت خود بهره برداری  فراوان مادّی کند؛ امّا چنین رفتاری درپیش نگرفت. مهریه کم، جهیزیه مختصر، اکتفا به غذای اندک و معاش کم، ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرای از نکات بارز زندگی حضرت فاطمه  است.

البته ساده زیستی بانوی مسلمان به این معنا نیست که ژولیده، آلوده و بد لباس زندگی کند؛ بلکه سادگی او باید توأم با پاکی و تمیزی باشد.

احترام به خانواده

یکی ازویژگیهای  این انسان بزرگ همدلی و همراهی با شوهر و زندگی خانواده گی است.  زن مسلمان برای گرم نگه داشتن کانون خانواده، و استحکام روابط بین اعضای آن، همواره کنار همسر و پشتیبان همسراست. همسرداری حضرت فاطمه بهترین الگو برای زنان مسلمان است.

اگر میان زن و شوهر، ایثار،فداکاری و گذشت نباشد، مطمئناً کار به مشاجره و نزاع خانوادگی خواهد کشید. پس، کم توقع بودن، گلایه نکردن، صبر و استقامت در سختی های زندگی توسط زنان با ایمان میتواند به استحکام ارکان خانواده کمک بسیارکند.

ارزشهای اخلاقی

ایشان به ارزشهای اخلاقی، پابند بود. به کرامت انسانی احترام ویژه داشت و به هیچ وجه نمی خواست  کرامت انسانی زیر پا شود.

 اساساً امنیت اخلاقی جامعه در گرو حفظ ارزشهای اجتماعی و انسانی است.

 حفظ ایمان، آرامش درونی، سلامت جسمانی، استحکام بنیان خانواده‏، عزت و سربلندی جامعه و جلوگیری از بزهکاریها و مفاسد متعدد اخلاقی از جمله دستاوردهای احترام به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است.

حضوردرعرصه های سیاسی و اجتماعی

این بزرگ بانوی اسلام با درنظر داشت شئونان اسلامی به حضور و مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی باور داشت. ایشان در مواقع  لازم  درعرصه های سیاسی و  نظامی حضور یافته به شایستگی انجام وظیفه می کرد.  چنان که ابن ابی الحدید از واقدی نقل می کند که پس از جنگ احد فاطمه  با جمع از زنان مدینه درکوه احدحضوریافت، چون چهره مجروح پدرش را دید او را در آغوش گرفت و خون از صورت مبارکش پاک کرد؛ سپس آبی فراهم نمود و خونهای چهره رسول خدا را شست و شمشیر او را پاک کرد.

  • سید جواد موسوی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده