فتنه در لبنان

در روزهای اخیر بحران‌های امنیتی با محوریت منطقه‌ی صیدا، لبنان را فرا گرفته است. بحرانی که محور آن را گروهی موسوم به احمدالاسیر تشکیل می‌دهد.

این گروه که وابستگی آن به القاعده و حمایت‌های کشورهای قطر و عربستان و دولت‌های غربی از آن برای همگان آشکار است در حالی فتنه‌انگیزی در لبنان را در پیش گرفته که بررسی ریشه‌ای تحرکاتش از حقایقی فراتر از بحران‌سازی در لبنان حکایت دارد. تحرکات این گروه در حالی صورت گرفته است که در مواضع آن‌ها و حامیان خارجی‌شان دو نکته‌ی مهم قابل مشاهده است.

نخست، آن‌ها ادعا دارند که رویکردشان به اقدام‌های مسلحانه به دلیل مسلح بودن حزب‌الله است. به عبارتی آن‌ها خود را گروهی می‌دانند که با الگو گیری از حزب‌الله تشکیل شده اند و به نوعی حزب‌الله و مقاومت را بهانه‌ای برای تسلیح خود قرار داده اند.

دوم، انتقام‌گیری از حضور حزب‌الله در سوریه را دلیل فعالیت‌های خود علیه مردم و ارتش لبنان عنوان کرده اند. به عبارتی آن‌ها با ادعای خونخواهی از همقطاران‌شان که توسط حزب‌الله در سوریه از صحنه روزگار حذف شده اند بهانه کرده اند تا آشوبگری در لبنان را توجیه کنند.

مجموع این فرآیند یک اصل را در پی دارد و آن اینکه دشمنان مقاومت برآنند تا فتنه‌ای سراسری را علیه حزب‌الله به راه اندازند که بر اساس آن چند خواسته به صورت همزمان پیگیری می‌شود.

نخست آنکه دشمنان مقاومت با ادعای لزوم پایان حضور همه شبه‌نظامی‌ها در لبنان باردیگر خواستار خلع سلاح حزب‌الله می‌شوند در حالی که این حقیقت را پنهان می‌سازند که حزب‌الله گروهی شبه‌نظامی نیست بلکه برآمده از مردم لبنان برای دفاع از کشورشان در برابر دشمن صهیونیستی است.

دوم آنکه دشمنان حزب‌الله تلاش دارند تا با متهم‌سازی حزب‌الله به عنوان عامل بحران‌های کنونی لبنان و حضور هراس‌افکنان در این کشور از   یک سو مردم و ارتش لبنان را در برابر حزب‌الله قرار دهند و در اصل، هدف‌شان متزلزل ساختن مثلث استراتژیک لبنان شامل ارتش، مردم و سلاح حزب‌الله است.

از سوی دیگر این گروه با ایجاد فشار داخلی بر حزب‌الله به بهانه پایان یافتن تحرکات احمدالاسیر، خروج حزب‌الله از سوریه را رقم زنند تا هراس‌افکنان تحت حمایت‌های دشمنان مقاومت بتوانند آزادانه به کشتار مردم سوریه و در نهایت گسترش دامنه این کشتارها به همه منطقه بپردازند.

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که ناآرامی‌های صیدا در کنار مردم و ارتش سوریه ، حزب‌الله لبنان را هدف گرفته است و عاملان آن تلاش دارند تا از گروه های هراس‌افکن تحت حمایت احمدالاسیر برای نابودسازی حزب‌الله و در نهایت مقاومت بهره‌برداری نمایند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده