قانون جلوگیری از پول‏شویی تصویب شد

نمایندگان مجلس، قانون جلوگیری از پول‏شویی را با اکثریت آرا تصویب کردند. طی دو هفته‏‌ی گذشته، قانون جلوگیری از پول‏شویی و عواید ناشی از جرایم دو بار برای تصویب به صحن مجلس آمد، اما به دلیل عدم نصاب مجلس، تصویب نشد.

امیرخان‏یار، رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس، گفت: «طرح قانون جلوگیری از پول‏شویی به صورت اتفاقی در نشستِ مشترک تایید شده و هیچ کدام موارد اختلافی در مورد آن وجود ندارد

آقای یار افزود: «حکومت طرح این قانون را در ۸ فصل و ۴۰ ماده به مجلس پیشنهاد کرده بود، اما کمیسیون بودجه در مشورت با نهادهای مربوط داخلی و بین‏‌المللی پولی، ۲۰ ماده دیگر در آن افزوده است

در نشست‏‌های نمایندگان یک فقره در ماده ۴ این قانون اضافه کرد.

بر اساس این فقره، پول‏شویی‏‌هایی که در ۱۲ سال گذشته صورت گرفته نیز از احکام قانون جلوگیری از پول‏شویی مستثنی نمی‏شود.

عبدالرئوف ابراهیمی ابتدا فقره اضافه شده را به رای‏گیری گذاشته که به استثنای ۴ کارت سرخ، مورد قبول اکثریت نمایندگان قرار گرفت.

سپس آقای ابراهیمی قانون جلوگیری از پول‏شویی که در ۸ فصل و ۷۰ ماده ترتیب شده را به رای‏گیری گذاشت که به جز یک نفر، متباقی همه نمایندگان به آن رای مثبت دادند.

نصاب نشست مجلس در این روز۱۴۰ نفر بود.

با این وجود، افغانستان شش روز دیگر فرصت دارد تا مراحل بعدی قانون جلوگیری از پول‏شویی را نافذ کند.

صندوق بین‏‌المللی پول، ۲۴ جون را آخرین مهلت برای نافذ شدن قانون جلوگیری از پول‏شویی تعیین کرده است. در غیر آن بانک‏‌های افغانستان شامل فهرست سیاه این نهاد پولی جهانی خواهد شد.

مجلس نمایندگان، هم اکنون، قانون جلوگیری از پول‏شویی را برای طی مراحل بعدی اش به مجلس سنا خواهد فرستاد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده