لغو تفاهمنامه شهرک هوشمند

رئیس‏‌جمهور تفاهمنامه میان خلیل‏‌الله فیروزی و وزارت شهرسازی را لغو کرد.

در اعلامیه ارگ ریاست‏‌جمهوری آمده است هدف از لغو این تفاهمنامه، ضعیف بودن بار حقوقی آن است.

رئیس‌‏جمهور در این فرمان چنین دستور داده است:

-1 تمامی‏‏‌مندرجات حکم محکمه مبنی بر محکومیت خلیل‏‌الله فروزی و مکلفیتش مبنی بر بازپرداخت تمامی‏‏‌قرضه‏‌ها غیرقابل تغییر بوده و مرعی‏‌الاجرا می‏‏‌باشد. هیچ نهاد دیگری به جز از قوه قضائیه کشور در روشنایی قانون نافذه افغانستان، صلاحیت تعدیل حکم محکمه را ندارد.

-2 از آنجایی که این تفاهمنامه الزامی‏‏ نبوده و بار حقوقی قرارداد را ندارد و به دلیل ضعیف بودن بنیادهای حقوقی آن، ملغی می‏‏‌باشد و از اعتبار ساقط است.

-3 در مورد جایداد ۶۸ جریب زمین تخصیص داده شده از سوی خلیل فروزی به خاطر اعمار پروژه وزارت شهرسازی، به اداره تصفیه کابل‏‌بانک دستور داده شده است تا مطابق احکام قانون، زمینه انتقال این ملکیت با در نظرداشت قوانین کشور به کابل‏‌بانک در مقابل جبران قرضه را بررسی و در زمینه، پیشنهادات خود را هر چه زودتر ارایه نماید.

-4 لوی سارنوالی کشور هرچه عاجلتر در زمینه تطبیق کامل احکام محکمه در خصوص محکومین قضیه کابل‏‌بانک، گزارش دهد.

خلیل‏‌الله فیروزی از متهمین کابل‏‌بانک است. او چندی پیش از زندان رها شد تا قرضه های کابل‏‌بانک را پرداخت کند و از همین رو، بر مبنای مشوره حقوقی اداره تصفیه کابل‏‌بانک و بر اساس حسن نیت نسبت به سرعت بخشیدن جمع‏‌آوری قرضه‏‌های کابل‏‌بانک، یک تفاهمنامه همکاری با شرکت نبی‏‌زاده وردک و خلیل‏‌الله فروزی از طرف وزارت شهرسازی امضا شده بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده