لیسنس و جواز سیر اداره ترافیک الکترونیکی می‌شود

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اعلام کرد که برنامه نوسازی سیستم اداری مدیریت ترافیک کابل را روی دست گرفته است. طبق گفته این وزارت تلاش بر آنست که لیسنس و جواز سیر اداره ترافیک کشور الکترونیکی گردد.

در راستای تحقق این برنامه تفاهمنامه ای میان وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و سرپرست شهرداری کابل به امضا رسیده است.

بنابه گفته مقام‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اجرای این پروژه، مردم می‌توانند لیسنس و جواز سیر الکترونیکی دریافت کنند و حتی به شکل آنلاین این روند را تعقیب کنند.

به این مقام‌ها نوسازی و الکترونیکی شدن سیستم اداری مدیریت ترافیک کابل، مانع از فساد اداری نیز خواهد شد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ادامه می‌افزاید که در نظر دارد بعد از کابل، برنامه نوسازی و الکترونیکی کردن روند دریافت لیسنس و جواز سیر را در دیگر ولایات نیز اجرا کند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده