مجلس سنا: قطعنامه نشست بین‌الافغانی قطر مورد قبول نیست

مجلس سنا می‌گوید که برخی موارد قطعنامه نشست بین الافغانی قطر مخالف قانون اساسی و منافع ملی مردم افغانستان است.

در یکی از موارد قطعنامه نشست بین‌الافغانی قطر، جنگ ۴۰ ساله در افغانستان که جنگ ۱۸ ساله طالبان را نیز شامل می‌شود، جهاد خوانده شده است. همچنین در جای دیگر این قطعنامه، اشتراک کنندگان نشست خواستار ایجاد یک نظام اسلامی در افغانستان شده‌اند.

این موارد نشست بین الافغانی قطر با واکنش تند سناتوران در نشست امروز (۱۸ سرطان) مجلس سنا مواجه شد و آنان تاکید کردند که این دو موارد خلاف قانون اساسی می‌باشد؛ زیرا بر اساس قانون اساسی، نظام سیاسی افغانستان اسلامی است.

فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا گفت: جهاد مردم افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی به پایان رسید و پس از آن به ویژه اعمال تروریستی طالبان در ۱۸ سال گذشته جهاد نیست. آنان باید بدانند که مجاهدین واقعی نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای ارتش است نه افراد گروه طالبان که با اعمال تروریستی خود همواره جان مردم بی‌گناه را گرفته‌اند.

مسلم‌یار تاکید کرد که قطعنامه نشست قطر به هیچ وجه مورد قبول مردم افغانستان نیست و خطاب به طالبان گفت که یک روزی روی میز مذاکره با دولت خواهند نشست؛ بناً باید از همین اکنون دست از کشتار مردم افغانستان بکشند تا فردا به سوی مردم نگرسته بتوانند.

در یکی از موارد قطعنامه نشست قطر اشتراک کنندگان از دو طرف خواسته که زندانیان بیمار، معیوب و کهن سال را بخاطر حسن نیست برای آغاز گفتگوهای صلح رها کنند.

آقای مسلم یار نیز با اشاره به مورد گفت که طالبان زیر نام امارت این خواسته را از دولت افغانستان مطرح کرده؛ ولی تازمانیکه طالبان، حکومت افغانستان را منحیث طرف اصلی معادله صلح نپذیرند، دولت نمی‌تواند به خواست‌های این گروه توجه کند.

گفتنی است، نشست بین الافغانی قطر با اشتراک ۵۴ تن از نمایندگان اقشار مختلف سیاسی و جامعه مدنی از کابل و ۱۷ عضو طالبان، روز گذشته با صدور قطعنامه ۸ ماده‌ای به پایان رسید.

منبع: خبرگزاری اطلس

0 پیام برای این مطلب ثبت شده