مرتضوی: تمامی اختیارات «غنی» در دوره تمدید کاری او محفوظ است

«شاه حسین مرتضوی»، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به انتقادهای مطرح شده از عزل و نصب های اخیر رییس جمهور غنی تاکید کرد: «دوره کاری محمد اشرف غنی با حفظ اختیارات او تا تعیین رئیس جمهور جدید تمدید شده است.»

وی اظهار داشت که بر اساس تصمیم دادگاه عالی، تمامی اختیارات رئیس جمهور در دوره تمدید کاری او محفوظ است.

وی افزود: با توجه به ماده ۱۰۴ قانون انتخابات هیچ محدودیتی برای کار رئیس جمهور تعریف نشده است.

در بند ششم این ماده آمده است: «هرگاه انتخابات تعلیق یا تعویق شود، اعضای عهده‌های انتخابی مندرج این قانون تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خود ادامه می‌دهند.»

به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ مرتضوی بیان داشت که نمایندگان غزنی در مجلس نیز مطابق حکم همین ماده در پارلمان حضور دارند و از اختیارات گذشته برخوردار هستند.

لازم به ذکر است، مهلت قانونی دولت اشرف غنی اول جوزا به پایان رسید اما دادگاه عالی دوره کاری وی را تا زمان آغاز به کار رئیس جمهور جدید تمدید کرده است.

رییس جمهور غنی از زمان تمدید دوره کارش تاکنون دست به یک سلسله عزل و نصب ها در سطح وزارتخانه ها، ادارات محلی و سفارتخانه های افغانستان در بیرون از کشور زده است.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ضمن نپذیرفتن حکم دادگاه عالی خواستار تشکیل حکومت سرپرست هستند.

منبع: خبرگزاری اطلس

0 پیام برای این مطلب ثبت شده