مرغداري، اميد بخش دسترخوان‌ها

در حالي كه نرخ مواد خوراكی هر روز و به بهانه‏‌هاي مختلف رو به افزايش است و حدود 80درصد از مايحتاج غذايي مردم از خارج از كشور بخصوص كشورهاي همسايه تامين مي‏گردد، خبرها حاکی از آن است كه تولیدات مرغداران ۵۰ درصد افزایش یافته ‌است. وزارت زراعت مکاتبی را تحت نام مکتب «انکشاف مرغ‌داری به سطح روستاها» در برخی ولایت ایجاد کرده‌است که طی آن، زنان با استفاده از مهارت‌های کسب‌شده توانسته اند ۳۰ درصد افزایش در تولید تخم و ۵۰ درصد ازدیاد در تولید طبیعی جوجه ‌مرغها را در ساحات تطبیق پروژه ایجاد کنند.به نقل از سایت وزارت وزارعت و مالداری، از طریق این مکاتب به تعداد ۲۸۰۰ زن، آموزش‌های عملی و نظری را در مورد پرورش مرغ‌ها داده شده است. پروژه انکشاف مرغداری تحت برنامه تقویت مالداری و قرضه‌های کوچک RMLSP در مناطق روستایی جهت بهبود سطح زندگی و بلند بردن دانش و مهارت‌هایی تکنیکی خانم‌ها در عرصه مرغ‌پروری در ولایات بلخ و جوزجان تطبیق شده است.

ایجاد مکاتب «انکشاف مرغ‌داری به سطح روستاها» شامل این پروژه می‌شود. سیستم تدریس در مکاتب انکشاف مرغداری بر اساس مشکلات و نواقصی که مستفیدین پروژه با آن در ساحه عمل مواجه می‌باشند، عیار شده‌است. شیوه تدریس در این مکاتب به شیوه مشارکتی با سهم‌گیری فعال اشتراک‏کنندگان است.

اشتراک‌کنندگان این مکاتب در مدت هفت ماه، پنج دوره آموزشی را به طور «موفقانه و با دستاوردهای عالی» بعد از آموزش‌های عملی و نظری را طی کردند. وزارت زراعت می‌گوید که با تطبیق این پروژه، مصئونیت غذایی و منابع عایداتی، ۲۶۹۸ فامیل نیازمند روستایی بهبود یافته ‌است. عواید به ‌دست‌آمده از پرورش مرغ به مستفیدین در ایجاد شغل‏‌های دیگر چون خیاطی، گلدوزی و مالداری نیز کمک کرده ‌است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده