مسئله اصلی: «ماندن» یا «رفتن»

هفته‏‌ی گذشته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کشور اعلام داشت که بعد از سوریه، افغان‌ها دومین دسته‏‌ی بزرگ پناهندگان به اروپا هستند و حدود ۲۰ درصد مهاجران را تشکیل می‌دهند.رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کشور در مورد عللاین موج گسترده‏‌ی مهاجرت گفت که مسایل اقتصادی، ناامنی، ترس از فشار مخالفان دولت و سربازگیری توسط آنها در کنار نقض حقوق بشر از عوامل مهاجرت افغان‌ها به خارج می‌باشد. این مقام سازمان ملل در کشور درباره‏ی میزان مهاجرت افغان‌ها اعلام داشت که در یک سال گذشته، حدود ۵۷ هزار مهاجر به کشور بازگشت نموده و در مقابل،سه برابر این رقم به کشورهای اروپایی رفته‏‌اند. همچنین در سیمینار دایره شده تحت عنوان «مهاجرت؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» که هفته‏‍‌ی گذشته در کابل از سوی وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان برگزار شده بود نیز به عوامل یادشده‏‌ی مهاجرت و فراربزرگ شهروندان کشور اشاره گردید.

همانطور که در گزارش‌های فوق آمده و نیز از واقعیت‌های جاری کاملا پیداست که موضوع مهاجرت و فرار بزرگ شهروندان از کشور، در کنار تروریسم و ناامنی، از مهم‌ترین چالش‌های حکومت موجود و مشکل جدی کشور به شمار می‌رود که افزون بر آشکار ساختن نشانه‌ها و علایم بحران‏زا، پیامدهای متعددی را نیز هشدار می‌دهد. بنابراین حکومت وحدت ملی در برابر موضوع مهاجرت گسترده و فراربزرگ شهروندان در یک موضع حساس و تصمیم‏‌گیری تعیین کننده قرار می‌گیرد. مقام‌های مسئول با توجه به نشانه‌ها و علایم این بحران و نگرانی‌از پیامدهای آن می‏باید توجه جدی نشان داده و چاره‏سنجی دقیق و واقع‏‌بینانه‏‌ای را روی دست گیرند. آنچه در این باره، در اینجا میتوان گفت چاره‏‌سنجی احتمالی هنگامی نتیجه بخش خواهد بود که به علل و زمینه‌های مهاجرت گسترده و فراربزرگ شهروندان توجه شود. به معنای دیگر، با توجه به وضعیت وخیم و بحرانی که سراسر کشور را فراگرفته است، آنچه فراروی شهروندان قرار گرفته است انتخاب یکی از دو گزینه «رفتن» یا«ماندن» اجباری است. تاکنون شمار زیادی از شهروندان با تحلیل و ارزیابی که پیش خود از اوضاع کنونی و آینده‏‌ی حکومت و کشور داشتند بدین نتیجه رسیدند که تصمیم به «رفتن»بگیرند. چنانچه دولت‌مردان نسبت به وضعیت کنونی و علل و زمینه‌های بحران بی‌توجه بوده و یا اهتمام جدی ننمایند، احتمالا شمار زیاد دیگری ا زهموطنان نیز مجبور به این تصمیم خواهند شد که از میان دو گزینه یاد شده، گزینه «رفتن» را ترجیح دهند.

همانطور که در سطور فوق گفته شد علل مهاجرت مبتنی بر واقعیت‌ها به روشنیاز سوی مقام‌های ملل متحد بیان شده است؛ یعنی ناامنی، جنگ، بیکاری و سرخوردگی از وضعیت شکننده‏ی سیاسی و اجتماعی. بر شماری این عوامل به مقام‌های حکومت وحدت ملی این هشدار را می‌دهد که در زمینه‏‌ی تامین امنیت هرچه فوری‌تر باید برنامه و انسجام لازم روی دست گرفته شود. بدون تأمین امنیت هرگونه ادعایی مبنی بر حاکمیت قانون و تحقق شعار حکومت‌داری خوب، مدعایی بیهوده بیش نخواهد بود. همین‌گونه با نبود امنیت‌، ایجاد فرصت‌های شغلی نیز انتظار برده نمی‌شود. حکومت قادر نخواهد بود که طرح‌های احتمالی اقتصادی خود را عملی سازد. بدین سان پیامدهای همین دو فاکتور، یعنی نبود امنیت و وجود بیکاری گسترده در تداوم سرخوردگی و شکنندگی وضعیت سیاسی و اجتماعی کافی خواهد بود. بنابراین حکومت به جای توسل به هر عامل و روش غیرواقعی و انحرافی دیگری، بایستی به صورت جدی در پی تامین امنیت و فراهم‏‌آوری فعالیت‌های اقتصادی و شغلی همت ورزد.

نکته‏‌ای دیگر که با استفاده از زمینه‏‌ی موضوع می‌توان یادآورشد این است که اکنون که شمار زیادی از هموطنان ما بنابه دلایل کاملا روشن و موجه مجبور به ترک وطن و پناه‏‌گزینی در کشورهای مهاجر پذیر، به ویژه در اروپا گردیده‏‌اند، حکومت‌های مهاجر پذیر بایستی با درنظرداشت واقعیت‌های موجود و دلایل موجه، نسبت به پذیرش مهاجرین برخورد واقع بینانه و غیرسخت‌گیرانه داشته باشند. به معنای دیگر مبنای برخوردآنان با مهاجرین افغان نه ادعاهای سیاسی و غیرواقع بینانه سیاست‌مداران افغان، بلکه با درنظرداشت اصول و مفاد کنوانسیون‌های پناهندگی و واقعیت‌های تلخ موجود در افغانستان صورت گیرد. زیرا در شرایط بحرانی کنونی،شاید مساله «رفتن» و اختیار پناه‏‌گزینی هزینه‏‌ی بسیار سنگینی را در برداشته باشد، اما پوشیده نیست که مساله «ماندن» برای افغان‌ها در کشور شان هزینه‌ی سنگین‌تر و خطرپذیری بیشتری را دربر دارد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده