مستور: فقر از مرز 39 درصد گذشته است

وزیر اقتصاد از افزایش میزان فقر در کشور ابراز نگرانی کرده می‌گوید: در حال حاضر میزان فقر در افغانستان از مرز 39 درصد گذشته است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مصطفی مستور وزیر اقتصاد روز یکشنبه گذشته ( 20 حوت ) در نخستین کنفرانس ملی موسسات غیردولتی گفت: بیشترین میزان فقر در میان کوچی‌ها و مردم دهات وجود دارد.

آقای مستور بیان داشت: «میزان فقر از مرز39 درصد گذشته و بیشترین میزان فقر در دهات و در میان اقوام کوچی وجود داشته که از میان سه تن یک تن از مردم دهات زیر خط فقر بوده و از هر دو کوچی یک آن در زیر خط فقر به سر می‌برد.»

وی از موجودیت بیکاری جوانان در کشور نیز ابراز نگرانی کرده گفت: در حال حاضر نزدیک به دو میلیون دختر و پسر در افغانستان از بیکاری مطلق رنج می‌برند.

وزیر اقتصاد تصریح نمود: «از چهارده میلیون نفر واجدالشرایط کار، 22.6 فیصد آن از بیکاری مطلق رنج می‌برند. این بدین معنی است که که 1.9 میلیون پسر و دختر فعال که در جستجوی کاراند، کار ندارند. بیش از 2 میلیون نفر کار ناکافی دارند، در حالی‌که سالانه چهارصد هزار نفر به نیروی کار افغانستان اضافه می‌شود.»

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی و موسسات غیر دولتی در زمینه ارایه خدمات به مردم افغانستان گفت: متاسفانه هنوزهم بسیاری از مردم افغانستان به خدمات خوب، صحی ، آموزش و خدمات شهری و روستایی دسترسی ندارند.

آقای مستور افزود: در سال گذشته موسسات غیردولتی 850 میلیون دالر را در زمینه تطبیق 5198 پروه در سراسر کشور به مصرف رساندهاند، اما بسیاری از این پروژه‌ها در حالی به مصرف رسیده که با اولویت حکومت مطابقت نداشته است.

وی غیرمتوازن بودن این پروژه‌ها از سوی نهادهای غیردولتی تطبیق گردیده نیز انتقاد کرده گفت: از مجموع 850 میلیون دالر که به مصرف رسیده 294 میلیون آن یعنی 35 درصد آن در کابل به مصرف رسیده، در حالی‌که در دیگر ولایت کمتر بوده و در کاپیسا 2.8 میلیون به مصرف رسیده و این به این معنی است که به طور اوسط، هر باشنده کابل 65 دالر از این پروژه بهره‌مند شده و باشندگان دیگر ولایات تنها 6 دالر.

آقای مستور گفت: در سال گذشته 11 موسسه خارجی و 300 موسسه داخلی، گزارش عدم مسوولیت ارایه کردند. او گفت که عدم ارایه گزارش یکی از مشکلات جدی بوده و باید موسسات مصروف، از موسسات بیکار جدا شود.

وی تاکید کرد: حکومت در مورد انحلال موسسات جدی است و موسسات باید تخصصی ساخته شود و در حال حاضر محدودیتی در این زمینه فعالیت این موسسات وجود ندارد.

در همین حال، محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور می‌گوید: بحث فقر به حاشیه گذاشته شده و بیشتر به شعار مبدل شده است.

 آقای غنی گفت: «از نگاه اقتصادی، لطفا به طرف ما به یک کشور که به صورت دایمی‌مبتلا به فقر باشد، نبینید. فقر طبیعی نیست و قابل قبول ما نیست که هر سه نفر، یک نفر گشنه می‌خوابد. بحث فقر بدبختانه به حاشیه گذاشته شده و بیشتر به شعارها مبدل شده تا برنامه‌های عملی.»

وی موقعیت جغرافیایی افغانستان را طلایی خوانده و گفت: افغانستان باید تا چند سال آینده به عواید 8 میلیاردی برسد، تا از این وضعیت نجات پیدا کند.

محمداشرف غنی می‌گوید: انکشاف در افغانستان غیر متوازن بوده و افغانستان تنها کابل نیست. وی تاکید کرد: افغانستان تنها یک افغانستان است. غنی گفت که میکانیزم ‌نهادهای غیر دولتی پروژه‌‌ای بوده است.

وی از نهادهای غیردولتی خواست تا در زمینه مصارف بودجهشان به مردم  معلومات بدهد. آقای غنی گفت: « تمام پنهانکاری‌ها در بودجه رفع شده و در اختیار ملت و نهادهای جهانی قرار داده شده است. پیشنهاد من برای موسسات غیر دولتی این است تا معلومات در مورد بودجه ۸۵۰ میلیون دالری خود را در اختیار مردم قرار بدهند».

وی در زمینه توصیه نهادهای غیردولتی به حکومت در زمینه شفافیت سپاسگزاری نموده، اما گفت: « شفافیت مصرف باید مورد بحث قرار بگیرد. انجوها دولت را به شفافیت توصیه کرده و ما به دل و جان قبول کردیم. آیا انجوها بودجه واحد دارد؟ بودجه واحد انجوها چه وقت ایجاد خواهد شد؟ آیا شریک هستید و اگر شریک هستید باهم چطور کار کنیم و اندازه موثریت را به هم مقایسه کنیم.»

وی تاکید کرد: نسل نو افغانستان باید ظرفیت و نقششان درک شود، زیرا آنان نسل مصرف نیستند، بلکه نسل تولیدند. غنی در بخشی از سخنان خود نقش زنان در حکومت وحدت ملی را موثر دانسته و تاکید کرد: نباید هیچ کسی نقش زنان را سمبولیک ببیند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده