مسعود خلیلی: کاظمی وطنش را بسیار دوست داشت

الهی همان کن که پایان کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

الهی غنچه امید بگشای

گلی از روضه جامی ‏‏بنمای

بخندان از لب آن غنچه باغم

وز آن گل، عطر پرور کن دماغم

من امروز در باب کسی سه چهار کلمه حرف می‏‏زنم که از روزی که دیدمش باور کنید در قلب من جا داشت و هنوز هم جای وی در قلب من همان جایگاه قبلی را دارد. کاظمی ‏‏که خدایش بیامرزد و در جمله شهدا شمارش دارد و دو چشم پیغمبر را به وی نشان دهد، از جمله جوانانی بود که دو سه مشخصه داشت. اول این که اعتقادش به خدا چنانچه من می‏‏دیدم و دوستانش یک لمحه، هم بدون اوی زندگی نمی‏‏کرد. دوم وطنش را بسیارزیاد دوست داشت. برای وی از قلعه اختیارالدین تا کوه‌‏های خیبر و از دروازه‌‏های خیبر تا جیحون همه یکسان و یک مقدار و یک کیفیت داشت. سوم متعصب نبود بارها به من گفته بود که: هزاره کیست، تاجیک کیست، پشتون کیست

اساس فرقه سازی‏‌های استعمار را بشکن

تو چون فرزند اسلامی ‏‏شعارت نیست جز توحید

زمحراب محبت پرچم نفاق را بشکن

برای او پشتون، تاجیک و ازبک و هزاره نبود. همه را دوست داشت برای او شیعه و سنی نبود. هردو را احترام می‏کرد و دوست داشت. یک روزی در بلندی‏‌های هندوکش بودیم. آمر صاحب مسعود زنده بود و استاد ربانی هم زنده بود. نماز شام بود. کاظمی ‏‏شهید در آن جا در نماز شام با ما ایستاد. در کنار من بود. آمر صاحب نیز در کنار دیگری بود و استاد ربانی جماعت می‏‏داد. این را برای این برایتان می‏گویم که آن شب همه اشک ریختیم و این که ما با همدیگر چه رابطه‏‌ای داشتیم. نماز شام بود. ما همه در صف ایستادیم و دست‏‌های ما بسته بود برحکم همان دستور مذهبی که داریم. دیدم دست مصطفای شهید افتاده و باز است. من متوجه شدم، دست خود را نیز باز کردم. وقتی نماز تمام شد. آمرصاحب شهید آمد و گفت در نیمه نماز دست خود را باز کردی؟ گفتم درست ندانستم که مصطفای عزیز در میان ما تنها بماند. من دست خود را باز کردم تا مصطفای عزیز من احساس تنهایی نکند نکند. آمر صاحب به من نگاه کرد و باور کنید اشک در چشمش جاری شد و گفت عجب کاری کردی که مصطفای عزیز در این جا تنها نماند.

کاظمی ‏‏صفت دیگری که داشت متکبر نبود. فرو تن بود. اگر کسی را می‏‏دید که از او پایین‏تر است با او فروتنی می‏‏کرد. کاظمی‌مردی بود که به هیچ جا خود را کرایه نداده بود، نه به این کشور و نه به آن کشور. او کرایه از ملت خود می‏‏‌گرفت. و در خدمت ملتش بود.

کاظمی‏‏‌صفت دیگری که داشت به منزل بلند معتقد نبود. او به شخصیت بلند معتقد بود. کوشش می‏‏کرد مثل مردم خود بخورد، حرف بزند و بپوشد. مثل مردم بسنجد و همه زندگی خود را در خدمت مردم بگذارد. آخرین نکته‏ این که تا حدی که داشت زعامت می‏‏داد. ملتی خوش‏بخت است که چنین زعامتی داشته باشد. آن ملتی بدبخت است که زعیمی ‏‏چون مردمش نداشته باشد. جهان اسلام خوش‏بخت بود چرا که زعیمی‏‏‌چون محمد داشت.

کاظمی ‏‏شهید شد. همه می‏‏دانند که کی او را شهید کرد. آن کس که مسعود را شهید کرد، آن کس که استاد را شهید کرد و آن کس که این ملت را امروز به خون نشانده است. همه می‏‏دانیم که کار آی.اس.آی پاکستان است. هم ملت پاکستان به خون است و هم ملت افغانستان به خون است. هر صبح که بیدارمی‏‏شوم باور کنید بعد از نماز چیزی ندارم جز اینکه اشک بریزم و بگویم خدا یا تا به کی جنگ و تا به کی جنگ وتا به کی جدل.

عزیزان من! اگر ما جنگ کردیم برای آن بود که صلح را دوست داشتیم. جنگ را به خاطر جنگ نکردیم. از صمیم دل خود و با همه احساس خود امروز کاظمی‏‏شهید را یاد می‏‏کنم. به برادرش تسلیت می‏گویم، به خانواده اش تسلیت می‏‏گویم.

و ملت عزیرم به تو تسلیت می‏‏گویم که دلبران عزیزت را در راه صلح وطنت از دست دادی. ما کار خود را به خداوند کارساز سپارده‏ایم تا کرم او چه می‏‏کند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده