معلولین، قشر فراموش شده

جنگ‏‌های طولانی در کشور، معلولین زیادی را روی دست جامعه نهاده است. از سوی دیگر، ادامه ناامنی‌ها بر تعداد این قشر از جامعه همچنان می‏‌افزاید.

آمارهای دقیقی از این که چه تعداد معلول در کشور ما زندگی می‏کنند، وجود ندارد. از طرف دیگر، این آمارها هر روز در حال تغییر نیز می‏‌باشند.

ماین‏‌های کنار جاده و ماین‏‌هایی که از زمان جنگ‏‌های گذشته در زمین باقی مانده‏‌اند، نیز بلای دیگری است که هر روز قربانی می‏گیرد و زخمی و معلول و یا کشته‏‌های بی‏گناه بر جای می‏گذارد.

تامین اجتماعی در کشور ما برای افراد آسیب دیده و نیازمند وجود ندارد. برنامه و پالیسی‏‌های دولت بیشتر بر بخش امنیت متمرکز است. اولویت روی برنامه‏‌های اجتماعی در سطح بسیار پایینی قرار دارد و توجهی در خور، در این زمینه صورت نگرفته و نمی‏‌گیرد.

روزانه صدها معلول و معیوب در جاده‏‌ها سرگردان هستند. از آن جایی که کشور ما در خط نخست مبارزه با تروریزم بین‏‌المللی قرار دارد، قربانی بیشتر می‏دهد. اما برنامه‏‌های حفاظتی و تامین اجتماعی مورد غفلت واقع می‏گردد

برنامه‏‌ها و پالیسی‏‌هایی که در مورد معلولین ومعیوبین وجود دارد و دولت براساس آن برخی خدمات اجتماعی به این قشر ارایه می‏دهد، تقریبا از گذشته‏‌های دور باقی مانده است. همان طورکه اسناد و مدارک این پالیسی‏‌ها دچار فرسایش شده و از رنگ و رو افتاده است، از نظر محتوای نیز بوی کهنگی می‏دهد.

دنیای امروز برنامه‏‌های امروزی و نوین را می‏‌طلبد. معلولین آسیب پذیرترین قشر در جامعه هستند که باید بیشتر به آنها توجه شود.

خود معلولین ، توانایی مقابله با دشواری‏‌ها و چالش‏‌های اقتصادی و اجتماعی را به تنهایی ندارند. دولت در عرصه‏‌های دیگر هم بسیار ضعیف عمل کرده و نتوانسته است که اعتماد شهروندان را به خود جلب کند. در بخش حمایت و یاری به معلولین نیز بسیار کوتاهی کرده و می‏کند. این قشر حق دارد مطابق به موازین اخلاقی و حقوق بشری از رفاه و حمایت و برنامه‏‌های توانمند‏سازی به نحو احسن بهره مند شده تا بتوانند زندگی خود را با کمترین رنج و درد و کمبود سپری کنند، زیرا آنها از همین آب و خاک هستند و در همین کشور، صحتمندی خود را در اثر بی‏‌کفایتی دولتی که مصروف امور دیگر است، از دست داده‏‌اند، حق بزرگی بر گردن دولت و جامعه دارند.

نکته دیگری که باید یادآوری گردد، این است که دید جامعه به این قشر چالش دیگری است که این افراد با آن رو به رو هستند. بسیاری از مردم و شهروندان هنوز نمی‏دانند درهنگام مواجه با یک فرد معلول چگونه و به چه شکلی برخورد کند تا مبادا باعث رنجش شود. در پاره‏ای از موارد دیده می‏شود که مردم با این افراد همراه با خشونت و توهین و تحقیر رفتار می‏کنند. آنها را ریشخند می‏کنند. برای سرگرمی و گذران وقت با این افراد شوخی‏‌های زننده و دور از کرامت انسانی روا می‏دارند. این فرهنگ باید تغییر کند.

در این زمینه، روی دولت وحدت ملی، نمی توان حساب کرد.این وظیفه‏‌ی دولت است که باید در این باره به مردم اطلاع رسانی کند و این افراد را به عنوان شهروندان با کرامت انسانی و دارای امتیازها و توانایی‏‌های خاص به مردم معرفی نماید. سطح فرهنگ مردم باید ارتقا یابد تا بتوان با این چالش جدی که مورد غفلت واقع شده است، برخورد درست انجام داد.

باید بدانیم که این افراد بطور خودخواسته دچار معلولیت نشده‏‌اند و ما هم حق نداریم با این افراد به عنوان افراد بار دوش برخورد کنیم. باید به آنها احترام گذاشته شود و دولت در جهت حمایت از معلولین،برنامه‏‌های تامین اجتماعی را در اولویت کاری خود قرار دهد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده