نبرد بزرگ در راه است

ارتش سوریه درحالی به محاصره نظامی مناطق شمال سوریه بویژه شهر حلب ادامه میدهد که حدود 80 هزار سرباز سوری خود را برای آغاز «نبرد بزرگ» شمال سوریه آماده میکنند.

ارتش سوریه درحالی همچنان به عملیاتهای نظامی خود در چندین محور در ریف حلب ادامه میدهد که پیشروی چشمگیری را در دو جبهه اعزاز شمالی و تل رفعت در بخش جنوبی ریف حلب به دست آورده است.

اما در این ارتباط یک منبع نظامی در ارتش سوریه تأکید میکند که این عملیاتهای نظامی مقدمه و سرآغاز بزرگترین عملیات نظامی از زمان آغاز بحران سوریه خواهد بود. وی در ادامه توضیح میدهد: در بیان اهمیت این نبرد تنها کافی است به این نکته اشاره کرد که برای آغاز این نبرد بیش از 80 هزار نظامی و سرباز ارتش سوریه آماده شده و برای تحقق دو هدف راهی مناطق شمالی سوریه شده اند که اولین آن تکمیل محاصره بزرگ ریف حلب به طور کامل و دیگری آغاز نبردی است که به «نبرد مادر» معروف شده است. این منبع آگاه در ادامه میافزاید: شمار زیادی از نظامیان ارتش سوریه راهی این منطقه شدهاند تا در سریعترین وقت ممکن به این نبرد پایان دهند، اما براساس برنامه و نقشه ریختهشده تلاش میشود این نبرد در فرصت مناسب آغاز شود تا از این طریق تا جای ممکن از میزان تلفات در ارتش سوریه کاسته شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده