نبود امنیت، مهم ترین مانع در برابرسرمایه گذاران

مسوولان در اتاق تجارت و صنایع کشور می‏‏گویند که نبود امنیت کافی، مهم ترین مانع در برابر توسعه و انکشاف کار و بار متشبثین است.

بر اساس یک نظر سنجی که در مورد موانع کار و بار متشبثین که از سوی اتاق تجارت و صنایع در ۵ زون کشور انجام شده است؛ نبود امنیت، کمبود تقاضا، زیر ساخت های ضعیف و عدم دسترسی به منابع مالی و مشکلات اداری به عنوان موانع عمده بر سر راه کار و بار اقتصادی قرار دارند.

عتیق الله نصرت، رییس اتاق های تجارت و صنایع کشور هفته گذشته در یک کنفرانس خبری گفت: “ در سال ۱۳۹۳ بزرگترین چالش در برابر تشبثات کشور، ناامنی بوده که حدود ۸۰درصد شرکت ها به این باوراند که وضعیت امنیتی در جریان سال گذشته بدتر شده و یا تغیری نکرده است”.

آقای نصرت گفت: این گزارش بر اساس مصاحبه با مسوولان ۱۲۰۹ شرکت در سراسر کشور صورت گرفته است که بر این اساس امیدواری‌ها برای بهبود وضعیت کار و بار در سه ماه خزان امسال به ۳۲درصد رسیده، در حالی‌که شش ماه قبل این رقم به ۶ درصد رسیده بود.

رییس اتاق تجارت و صنایع تصریح کرد: کمبود زیربناها دومین مانع در برابر کار و بار است که بیشتر از ۷۷درصد شرکت های از نداشتن دسترسی مناسب به زیربناها از جمله کمبود برق شاکی هستند.

آقای نصرت پروسیجر غیرشفاف، مداخلات سیاسی، رشوت ستانی و ضمانت های بسیار سنگین بانکی، مشکلات داوطلبی را از جمله مشکلات عمومی‏‏‌متشبثین در کشور عنوان کرد.

همچنین وی طولانی شدن پروسه انتخابات و همچنین عدم تشکیل کابینه حکومت جدید را از چالش هایی عنوان کرد که بالای کار و بار و اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته است.

آقای نصرت گفت: در سه ماه آینده دولت وحدت ملی زمینه‌های ایجاد محیط مناسبی را برای کار و بار را هموار خواهد کرد که امکان فعالیت‌های استخدامی‏‏را در شرکت‌ها فراهم می‏‏سازد.

رییس اتاق های تجارت و صنایع از حکومت وحدت ملی خواست که برای بهبود شرایط کار و بار به وضعیت امنیتی و مسایل زیربنایی به صورت جدی توجه کند.

گفتنی است که این نظرسنجی در ماه قوس سال جاری از سوی دفتر تحقیق اتاق تجارت و صنایع که در سال ۱۳۹۱ خورشیدی تاسیس شده، صورت گرفته است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده