نبود شفافیت ریشه فساد در کشور

رئیس‏‌جمهور غنی هفته‏‌ی گذشته، مسئولان نهادهای مربوط به سازمان ملل و برخی از ادارات داخلی افغانستان را فراخواند و خواستار شفافیت و پاسخ‏‌دهی این نهادها به حکومت افغانستان شد.

این اقدام حکومت افغانستان خوش‌بینی‏‌های مجلس نمایندگان و آگاهان امور اقتصادی را نسبت به تاثیرگذاری کمک‏‌های جامعه جهانی بیشتر کرده است.

شکریه پیکان، عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری جمهور گفت: شفافیت در نهادهای بین‏‌المللی، از حیف و میل شدن کمک‏‌های جامعه جهانی در افغانستان جلوگیری می‏کند. وی تاکید کرد: شفافیت نه تنها در نهادهای بین‏‌المللی، بل در نهادهای داخل افغانستان نیز به وجود آید.این عضو مجلس نمایندگان افزود: در چندین سال گذشته، میلیاردها دالر به افغانستان سرازیر شد، اما این کمک‏‌ها هیچ گونه در بازسازی این کشور مصرف نشده و توسط دونرها حیف و میل شده است.

این نمایندگان می‏گویند: به دلیل عدم نظارت و نبود شفافیت در نهادهای بین‏‌المللی، بیشترین فساد از سوی این نهادهای در افغانستان صورت گرفت.

برخی از آگاهان امور اقتصادی نیز، این اقدام جدید حکومت را نسبت به شفاف‏‌سازی فعالیت نهادهای سازمان ملل در افغانستان ستایش می‏‏کنند.

استاد سیدمسعود، آگاه امور اقتصادی می‏گوید: صلاحیت‏‌های بیش از حد نهادهای سازمان ملل در کشور باعث گسترش فساد در افغانستان شده است و نیاز است تا مدیریت کمک‏‌های این نهادها به افغان‏‌ها واگذار شود.

این آگاه امور اقتصادی تصریح می‏کند که در نهادهای سازمان ملل متحد، شفافیت وجود نداشته و این نهادها احساس می‏کردند که صلاحیت‏‌های شان زیاد است و کارهای خودسرانه در مصرف کمک‏‌ها در کشور انجام داده‏‌اند از همین رو، تاهنوز نوع مصرف کمک‏‌ها در کشور احساس نشده است.

آقای مسعود ابراز خوش‌بینی می‏کند در صورتی که مدیریت کمک‏‌ها و نوع فعالیت نهادهای سازمان ملل به دست افغان‏‌ها سپرده شود، بهترین گزینه برای رشد اقتصادی و جلوگیری از فساد در کشور خواهد بود.به تازگی، اداره بازرسی ویژه ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است که رهبران حکومت وحدت ملی، اراده جدی برای برچیدن فساد اداری در افغانستان دارند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده