نشست مشورتی در کاخ ریاست جمهوری

نشست مشورتی امروز در کاخ ریاست جمهوری با اشتراک رئیس محترم جمهور و آقای خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان،جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان برگزار گردید، در این جلسه که با حضور شماری از رهبران احزاب، نمایندگان جامعه مدنی و تعدادی از اعضای جامعه زنان حضور داشتند، دیدگاههای مختلفی در رابطه با صلح افغانستان مطرح گردید. ابتدا رئیس محترم جمهور افغانستان دیدگاه دولت ومردم افغانستان را مطرح کردند ودر رابطه با نتایج جرگه مشورتی صلح به عنوان نقشه راه حکومت تأکید کردند در ادامه داکتر صاحب کاظمی در رابطه با آمادگی اتحادیه اروپا به ویژه آلمان دیدگاهشان را باحاضرین شریک ساختند، ایشان هم از حکومت وهم از ایالات متحده آمریکا خواستند تا در رابطه با اجماع منطقوی واجماع بین المللی که آلمان می تواند کمک کننده و مفید باشد تلاش نموده، مردم افغانستان را در جریان قرار دهند در پاسخ داکتر خلیل زاد گفت که ایالات متحده آمریکا از اروپا خواسته است که در قسمت پروسه صلح افغانستان مارا همکاری نمایند در صورتی که بعضی حلقات این پروسه را اخلال ننمایند.نشست مشورتی امروز در کاخ ریاست جمهوری با اشتراک رئیس محترم جمهور و آقای خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان،جان بس سفیر9ایالات متحده آمریکا در افغانستان برگزار گردید، در این جلسه که با حضور شماری از رهبران احزاب، نمایندگان جامعه مدنی و تعدادی از اعضای جامعه زنان حضور داشتند، دیدگاههای مختلفی در رابطه با صلح افغانستان مطرح گردید. ابتدا رئیس محترم جمهور افغانستان دیدگاه دولت ومردم افغانستان را مطرح کردند ودر رابطه با نتایج جرگه مشورتی صلح به عنوان نقشه راه حکومت تأکید کردند در ادامه داکتر صاحب کاظمی در رابطه با آمادگی اتحادیه اروپا به ویژه آلمان دیدگاهشان را باحاضرین شریک ساختند، ایشان هم از حکومت وهم از ایالات متحده آمریکا خواستند تا در رابطه با اجماع منطقوی واجماع بین المللی که آلمان می تواند کمک کننده و مفید باشد تلاش نموده، مردم افغانستان را در جریان قرار دهند در پاسخ داکتر خلیل زاد گفت که ایالات متحده آمریکا از اروپا خواسته است که در قسمت پروسه صلح افغانستان مارا همکاری نمایند در صورتی که بعضی حلقات این پروسه را اخلال ننمایند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده