نشست کابل؛ حاتم‌بخشی‌های بی‌پیشینه به طالبان

چهارشنبه ۹ حوت/ دومین نشست کنفرانس بین‌المللی کابل هفته گذشته در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. برآمد آن هم پیشنهادهای سخاوتمندانه به گروه طالبان از شناسایی آن به حیث یک حزب سیاسی و شروع به کار آن در کابل و اشتراک در انتخابات تا اعطای پاسپورت و عفو اعضایش. بر اساس سند رسمی روند کابل، این پیشنهاد برای تامین صلح و بدون پیش‌شرط به طالبان ارایه شده است. اشرف غنی گفت که دولت افغانستان پیشنهاد واقعی و صادقانه‌ی صلح را برای طالبان ارایه کرده و بار دیگر ندای صلح خواهانه‌ی خود را برای راه اندازی مذاکرات با پاکستان بلند می‌کند.

از این طرح صلح به عنوان بلندپروازانه ترین طرح صلح حکومت افغانستان و آن را احتمالا آخرین تیر ترکش محمد اشرف غنی برای همراهی گروه طالبان با حکومت کابل عنوان کرده اند.

معلوم نیست که انگیزه‌های حکومت از دادن این همه امتیازات به گروه طالبان در این طرح صلح چیست؟ آیا دولت واقعا به این نتیجه رسیده که طالبان در اراده خود به حیث یک گروه مستقل و آزاد است و می‌توانند جدای از پاکستان تصمیم بگیرند؟ آیا آقای غنی در حالی که عمر حکومت وحدت ملی رو به پایان است، در صدد خاتمه جنگ از این طریق است یا به دنبال اهداف سیاسی خویش است؟

اما در مقابل گروه طالبان فراخوانی صلح کابل را «توطئه» خواندند.گروه طالبان همچنان افغانستان را کشور اشغال شده دانسته و خطاب به امریکا گفته اند پیشنهاد مذاکره به حکومت کابل و مشروع دانستن آن‌، همان راهکار امریکا برای پیروزی در جنگ است.

گروه طالبان با تاکید بر موضع جنگ افروزی این تلاش ها را یک توطئه و به گونه غیر مستقیم «غیرمنطقی» خوانده و هدف این تلاش ها را «تسلیمی» این گروه خواندند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده