نظامیان رفتند، بازرگانان آمدند

پایگاه نظامیان اسپانیایی در جوار میدان هوایی هرات، بعد از تکمیل روند واگذاری به دولت افغانستان، به بخش خصوصی واگذار و به مرکز تجاری تبدیل می‏شود. احسان‏‌الله حیات سخنگوی والی هرات به خبرنگار آوا گفت که طرح ایجاد مرکز آزاد تجارتی در جوار میدان هوایی بین المللی هرات، با هدف فعالیت‏‌های تجارتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی افزود در دیداری که والی هرات با داوود سلطان زوی، مشاور رئیس‏‌جمهور در میدان‏‌های هوایی و امور زیر‏بنایی داشته ضمن استقبال از این طرح گفته است که واگذاری این تاسیسات به بخش خصوصی گامی موثر است که هم مسئولیت این مناطق به خود افغان‏‌ها واگذار می شود و هم پایگاه‏‌ها به مراکز تجاری تبدیل خواهند شد.

آقای حیات در ادامه افزود که طرح ایجاد مناطق آزاد تجاری در جوار میدان‏‌های هوایی کشور براساس هدایت رئیس‏‌جمهور روی دست گرفته شده و قرار است این طرح زیر نظر ادارات مختلف با دقت کامل اجرا شود.

سخنگوی والی هرات افزود که بر همین اساس، رئیس‏‌جمهور کشور آقای داود سلطان‏‌زوی مشاور در امور توسعه میادین هوایی را موظف ساخته است تا این طرح را زیر نظر نمایندگان وزارت‏‌های خارجه، اقتصاد، ریاست هوانوردی در هماهنگی با ادارات محلی عملی سازد.

این در حالیست که با حضور والی هرات و آقای سلطان‏‌زوی، جلسه‌ای در قوماندانی حمایت‏‌های قاطع با هدف بررسی چگونگی واگذاری تاسیسات نظامیان خارجی برگزار و در آن تمام مسایل به بررسی گرفته شد.

پیش از این مسئولان اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و امریکا اعلام کرده بودند با سرمایه‏‌گذاری حدود ۵ میلیارد دالر در حوزه‏‌های بازرگانی و صنعتی در افغانستان، سرمایه‏‌گذاری‏‌ها تا ۸۰ میلیارد دالر در بخش خصوصی در سال‏‌های آینده فراهم خواهد شد.

تاسیسات نظامیان اسپانیایی در جوار میدان هوایی، یکی از بزرگترین پایگاه‏‌های نظامیان خارجی است که به حکومت افغانستان سپرده می شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده