نورالدین علوی: اقتدار ملی نان به نرخ روز نمی خورد

اشاره: استاد نورالدین علوی یکی از استادان مطرح در دانشگاه کابل است که به یک مرجع قابل اطمینان برای جوانان و دانشجویان تبدیل شده است. در آستانه دوازدهمین سالگرد هفته‏‌نامه اقتدارملی مصاحبه دوستانه‏‌ای با ایشان در این زمینه داریم که تقدیم می‏گردد.

هفته‏‌نامه اقتدارملی درجریان 12 سال به طور متواتر وبدون وقفه به نشرات خود ادامه داده است. شما شیوه نگارش دراین هفته‏‌نامه را چگونه می‏‌بینید؟

به نام خدا. با حرمت به حریم اندیشه وقلم، تا جایی که من با رسانه‏‌ها درارتباط هستم و نظر به وضعیت کشور ما و جنگ‏‌های بسیار گسترده وخانمان‏‌سوزی که بنیادهای اقتصادی و بنیادهای فرهنگی جامعه ما را دچار فروپاشی بسیار جدی کرد و جامعه ما روند تکامل طبیعی خود را از دست داد، هفته‌‏نامه اقتدارملی ازآغاز کار تا امروز که ما دردوازدهمین سالگرد آن قرار داریم خوشبختانه یک روند رو به تکامل داشته و هیأت تحریریه و نویسندگان مطالب این هفته‌‏نامه کسانی اند که به نظر بنده از دو سه ویژگی بسیار برجسته برخوردارهستند. این‏ها در قسمت مخاطب‏‌شناسی تا حد زیادی موفق بوده اند. به این معنی که موضوعات و مطالبی را برای هفته‌‏نامه طرح و انتخاب کرده اند که متناسب با ظرفیت‏‌های مفهومی وذهنی مخاطب درهفته‌‏نامه بوده است. دیگر خصوصیت بارز این دسته از دوستان این است که به ساختار زبان – با توجه به نکات مهمی که درساختار یک زبان وجود دارد از قبیل نکات گرامری و نکات دستوری و شیوه‏‌های نگارش آگاهی دارند. به نظر من مطالب مندرج در هفته‏‌نامه اقتدارملی از روانی بسیار خوبی برخوردار اند. اما این نقاط مثبت به این معنی نیست که ما سطح نگارش درهفته‏‌نامه را کاملاً ایده‏ال فکر کنیم. اما نکته قابل تذکر این است که یک روند تکاملی بسیار بسیار خوب داشته و از جمله نشریه‏‌های بسیار موفق و پویای جامعه ما بوده است.

شما کاربرد ژانرهای مختلف در هفته‌‏نامه اقتدارملی از جمله مقاله، تحلیل، تبصره، عکس، خبر و..را در این هفته‏‌نامه چگونه می‏‌بینید؟

بله این یک نکته فنی است و رسانه‏‌های موفق دراین زمینه بسیار حساس هستند. علم ژورنالیزم و نقش رسانه‌ها درجوامع امروزی از نظر بسیاری از متفکران یک نقش بسیار بنیادی و مهم است. هفته‌‏نامه اقتدارملی حساسیت لازم را در این زمینه به خرج داده و کوشش کرده از حداکثر ظرفیت‏‌های موجود استفاده شود و به نظرمن هم سادگی لازم در این هفته‏‌نامه وجود دارد و هم صفحه‌‏آرایی بسیار خوب و طراحی بسیار خوب و این نشان می‏دهد که دوستان ما در این هفته‌‏نامه از ظرفیت‌‏ها بسیار خوب استفاده کرده اند. و با توجه به رابطه‏‌ای که من با رسانه‌‏های کشورهای منطقه دارم می‏توانم بگویم که یکی از هفته‌‏نامه‏‌هایی است که توانسته خود را با معیارهای علمی در عرصه‏ی رسانه‌‏ها و ژورنالیزم منطبق سازد.

هفته‌‏نامه اقتدارملی یک نشریه اپوزیسیونی است. به نظر شما این هفته‏‌نامه چه قدرتوانسته به عنوان یک رسانه‏‌ی اپوزیسیونی واقعی عرض اندام و مسئول ومنصف عمل کند؟

یک نکته بسیار بسیار مهم درجریانات خارج از حاکمیت این است که ادب نقد و ادب انتقاد را بسیار خوب رعایت کنند. ما می‏توانیم نسبت به مرکزیت حکومت نگاه انتقادی داشته باشیم. می‏توانیم مخالف باشیم اما نحوه طرح موضوعات از نظر اخلاق رسانه‏‌ای، نکته‏‌ای است که درهر اپوزیسیونی باید رعایت شود. خوشبختانه هفته‌نامه اقتدارملی از آن دسته نشریاتی نیست که زبان توهین‏‌آمیز و دشنام را در پیش گرفته باشد.

یک تعداد رسانه‏‌ها درگیر این قضیه می‏شوند، درگیر فضای متشنج احساسی و از این طریق به اعلام مواضع‌شان می‏پردازند که این خلاف اخلاق دموکراتیک و خلاف اخلاق رسانه‌‏ای دراین عصراست.

هفته‏‌نامه اقتدارملی ضمن این که تفکر انتقادی دارد مفاهیم بسیار بسیار خوب دررابطه به مسائل توسعه، حکومت‏داری، مسائل اعتقادی و ایدئولوژیک دارد. مفاهیم بسیار خوبی دراین هفته‏‌نامه مطرح می‏شود. ما در این هفته‏‌نامه نسبت به عملکرد دستگاه سیاسی، سیاست‏‌های منطقه‌‏ای و سیاست‌‏های جهان دیدگاه‌‏های انتقادی زیادی را می‏‌بینیم و اما درکنارش خوشبختانه یک لحن تند توهین‌‏آمیز سراغ نداریم واین نشان می‏دهد که آن پایگاه فکری که پشت سر این هفته‌‏نامه است و دوستان فعال در هفته‏‌نامه اقتدارملی ضمن برخورداری از تفکر اتنقادی، اخلاق انتقادی لازم را دارند و این می‏تواند در نهادینه‌‏سازی گفتمان دیوکراتیک و ارزش‏‌های دموکراتیک درجامعه ما بسیار نقش اساسی داشته باشد و به خواننده بیاموزد.

درهفته‏‌نامه اقتدارملی ضمن این که شما می‏توانید یک منتقد باشید، یعنی یک نگاه انتقادی به جریانات حاکم برجامعه داشته باشید در عین حال می‏توانید منطق بازی دموکراتیک را هم بسیار خوب رعایت کنید.

شما نقش هفته‏‌نامه اقتدارملی را در گسترش آزادی بیان چگونه می‏‌بینید؟

رسانه‏‌ها و تعدد رسانه‌‏ای به نظرم هم می‏تواند نماد و نشانی از حاکمیت تدریجی ارزش‏های دموکراتیک باشد وهم می‏تواند نقش تقویت کننده‏ای در این زمینه داشته باشد، اما یک نکته بسیار مهم این است که رسانه‏‌های ما معرف یک پایگاه هویتی باشند. به این معنی که یک چهارچوب کاری مشخص برای ترویج ارزش‏های انسانی و ارزش‏‌های دموکراتیک، آزادی بیان، آزادی عقیده داشته باشند.

یک تعداد از هفته‌‏نامه‏‌ها و روزنامه‏‌های ما به قول معروف متاسفانه نان به نرخ روز می‏خورند. این‏ها ازهمان منطق لیبرالی بازاریابی استفاده می‏کنند و زیادتر مطالبی را منتشر می‏کنند که فکر می‏کنند خریدارداشته باشند.

اما یک خصوصیت خوب، یک خصوصیت مثبت در هفته‌‏نامه اقتدارملی این است که در جهت ایجاد تغییر در اذهان عمومی و اقشار مختلف جامعه می‏خواهد موضع داشته باشد و به طرح موضوعاتی می‏پردازد که توجیه‏‌گر جامعه در وضعیت کنونی اش نمی‏خواهد باشد؛ توجیه‌‏گر حکومت در وضعیت کنونی اش نمی‏خواهد باشد، بلکه یک سری ایده‏‌ها، یک سلسله افکار و اندیشه‏‌هایی را مطرح می‏سازد که که عامل تحول و تغییر باشند.

به این معنی که یک نقش آگاهی‏‌بخش در این زمینه می‏خواهد داشته باشد و رعایت همین اصل‌‏ها در هفته‌‏نامه اقتدارملی یعنی توجه به اخلاق رسانه‏‌ای، طرح بسیار مسالمت‌‏آمیز مفاهیم، خودش منتقل‏‌کننده یک دسته از ارزش‏ها درجامعه است از قبیل حرمت نهادن به آزادی بیان، حرمت نهادن به افکار حریفان و رقبا در عرصه‏‌های فکری، فرهنگی که این نوع عملکرد به نظر من تاثیرات بسیار مهم می‏تواند در ارزش آزادی بیان و حرمت‏گذاری به فضای کثرت اندیشه‏‌ها درجامعه داشته باشد و به نظر من دوستان ما در هفته‌‏نامه اقتدارملی تا حد توان به این اصل‏‌ها عمل کرده اند.

جناب استاد، رسانه‏‌ها یک نقش اساسی در تغییر و شکل‌‏دهی مسائل و ارزش‏‌های فرهنگی در یک جامعه دارند. شما نقش هفته‏‌نامه اقتدارملی را درعرصه‏‌ی فرهنگ‏‌سازی درکشور چگونه می‏‌بینید؟

دراین زمینه من از تجربه شخصی خود وهمان محدوده روابطی که با اقشار فرهنگی جامعه دارم می‏توانم به پرسش شما پاسخ دهم. شخصاً خودم از مطالعه نکات مندرج در هفته‌‏نامه اقتدارملی استفاده کرده ام و نکات آموزنده‏ای را در آن شاهد بوده ام. در هفته‌‏نامه اقتدارملی با توجه به ارتباطاتی که با دوستان دارم از مشوقان عزیزان دانشجو و جوانان برای مراجعه به این هفته‏‌نامه بوده ام چون حاوی نکات بسیارمهمی بوده است.

هفته‏‌نامه اقتدارملی با توجه به سطح شمارگان خود با توجه به سطح کوشش مخاطبین هفته‏‌نامه اقتدارملی نظر به محتوای خوبی که دارد یکی از رسانه‏‌های موثردر شرایط فعلی است.

فکر می‏کنم می‏توانیم شرایط جدید را تشبیه بکنیم به یک انقلاب رسانه‌‏ای در تاریخ افغانستان و از آن جمله نشریات و هفته‌‏نامه‏‌هایی که درتحقق این انقلاب رسانه‌‏ای نقش بسیار بسیار مهم و کارساز دارند هفته‏‌نامه اقتدارملی است. انقلاب رسانه‌‏ای نه به معنی گسترش کمیت رسانه‏‌ها بلکه به معنی یک تحول کیفی درعرصه‏ی اندیشه، قلم و فرهنگ‏‌سازی است.

اگر ما نشریات مختلف را دسته‌‏بندی کنیم به سه سطح ضعیف، متوسط وعالی، اقتدارملی از جمله نشریاتیی است که به نظر من درسطح عالی است. عالی که می‏گویم نه به معنی مطلق، بلکه به معنای آن که مسیر تکاملی خود را باید طی کند.

اقتدارملی از جمله نشریاتی است که به نظر من سهم بسیارمهمی در تحقق این انقلاب رسانه‏‌ای درافغانستان داشته است.

به تمام عزیزان فعال دراین هفته‏‌نامه آرزوی موفقیت‏‌های بیشتر دارم و نهایتاً به این نکته هم می‏خواهم تاکید بکنم که فعالین هفته‏‌نامه اقتدارملی باید باز برای بهبود کیفیت هفته‏‌نامه، جذب مخاطبین بیشتر در میان اقشار گوناگون فکری و فرهنگی جامعه بی‏قرارتر باشند. و از همین راه است که می‏توانند نقش و سهم لازم را در ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی درجامعه ما ایفا کنند و تعهد تاریخی مهم شان را به طرز شایسته، انشاء‏الله به بار بنشانند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده