نوروز، پدیده‏‌ا‏ی جهانی

اشتراکات زبانی و فرهنگی و تاریخی بین کشورهای افغانستان، ایران و تاجکستان و برخی کشورهای دیگردر گستره‏ی فرهنگی مشابه که حوزه‏‌ی وسیعی از آدربایجان تا چین را احاطه کرده باعث گردیده تا نوروز که یک پدیده‌‏ی انسانی ملهم از طبیعت می‏باشد را به صورت مشترک گرامی بدارند.

این گرامیداشت از نوروز به صورت مشترک، بیانگر نوعی روحیه سازگاری با خرده‏‌فرهنگ‏‌هایی هم به شمار می‏رود که صد درصد نوروز را به شکل و گونه‏‌ای که فارسی‏‌زبانان تجلیل نمی‏‌کنند نیز می‏باشد.

نوروز، روز اول اعتدال بهاری است که کشورهای حوزه‏‌ی زبانی فارسی و دیگر فرهنگ‏‌های همسایه و همجوار، آن را با رسم‏‌ها و آیین‏ه‌ای خاص خود گرامی می‏دارند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده