نگرانی بازرگانان از ادامۀ توقف صادرات جلغوزه به چین

بازرگانان و صاحبان کارخانه‌‌های پروسس جلغوزه در کشور، ازبهر توقف صادرات جلغوزه به چین نگران استند و می‌‌گویند که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ تُن جلغوزه منتظر صادر شدن به چین استند.

چین، بزرگترین بازار برای جلغوزه افغانستان است؛ اما در پی شیوع ویروس«کرونا» در این کشور، از مدت ۲۰ روز بدینسو روند صادرات جلغوزه به این کشور متوقف شده‌است.

شیرعلی زدران، بازرگان جلغوزه در پایتخت دراین باره گفت: «زمان زیادی می ‌شود که جلغوزۀ ما از صادرات به چین بازمانده است؛ در انبارهای ما جای نیست.»

بربنیاد اطلاعات شرکت‌‌های صادرکنندۀ جلغوزه، درحال حاضر بهای یک کیلوگرام جلغوزۀ افغانستان در بازارهای چین تا۲۸۰۰ افغانی و هرکیلوگرام مغز جلغوزه تا۷۰۰۰ افغانی به فروش می ‌رسد.

سید زمان هاشمی، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری اما می‌گوید که توقف صادرات جلغوره به چین، بر روند صادرات جلغوزه به دیگر کشورها تأثیر نگذاشته‌است: «ما درحال حاضر به دیگر کشورهای جهان صادرات داریم.»

فصل صادرات جلغوزه همه ساله در ماه میزان آغاز می‌شود؛ اما امسال به علت تأخیر در صادرات جلغوزه به چین، تاکنون بخشی از جلغوزه‌یی که برای صادرات به چین آماده شده‌اند، در انبارها مانده‌است.

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده