هزینه سنگین دهلیزهای هوایی بر شانه حکومت افغانستان

در شرایطی که افتتاح دهلیزهای هوایی میان شهرهای کابل و قندهار به دهلیجدید، بمبئی و شهر آلماتای قزاقستان یک دست آورد برای حکومت وحدت ملی به شمار می رود، آمار جدید نشان میدهد که گشایش این دهلیزها هزینه های سنگینی را بر این حکومت تحمیل کرده است.

آمارهای جدید نشان می دهد که از آغاز گشایش دهلیزهای هوایی تا اکنون، حکومت بیش از ۶۰ میلیون دالر را به خاطر انتقال کالاهای صادراتی به بخش خصوصی، کمک هزینه پرداخته است.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت به تلویزیون ۱ گفته است که برای انتقال هر کیلو میوه از طریق هوایی، نیم دالر هزینه می شود که ۳۰ سنت آن را حکومت و ۲۰ سنت باقی مانده را بخش خصوصی می پردازد.

در این میان، بر بنیاد آمار اتاق تجارت، از آغاز گشایش دهلیزهای هوایی میان شهرهای کابل و قندهار با دهلی جدید، بمبئی و آلماتای قزاقستان، سه هزار تن تولیدات داخلی منتقل شده است که از قرار هر کیلو 30 سنت، حکومت 60 میلیون دالر برای انتقال تولیدات داخلی، هزینه کرده است.

تا حال ۸۵ پرواز از فرودگاه های کابل و قندهار به هدف انتقال تولیدات داخلی کشور به شهرهای دهلی، بمبئی و آلماتا انجام شده و انتظارمی رود که از هفته آینده شرکتهای جدید هوانوردی پروازهای شان را به هدف انتقال تولیدات داخلی کشور آغاز کنند.

اما آگاهان اقتصادی و شماری از استادان دانشگاه انتقال تولیدات داخلی از طریق هوا را پرهزینه و غیرمنطقی می دانند.

به گزارش تلویزیون یک، عبدالله درمان، استاد دانشگاه با بیان این مطلب افزود که حکومت باید برای رشد صادرات کشور، به فکر گشایش راه های زمینی باشد.

این در حالی است که قرار است هفته آینده دهلیز هوایی کابل ـ انقره گشایش یابد.

سمر رسا، مسوول رسانه  مشاوریت ارشد رییس جمهور در امور مالی و بانکداری می گوید که هفته آینده دهلیز هوایی کابل ـ انقره گشایش می یابد.

آقای رسا نیز میپذیرد که بخش زیاد هزینه انتقال تولیدات داخلی از این دهلیزها، به دوش حکومت است.

در بودجه مالی امسال جاری نیز نزدیک به شش میلیون دالر دیگر برای گشایش دهلیزهای هوایی جدید اختصاص یافته است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده