هشدار سفیر پاکستان از پیامد منفی برخورد نظامی میان هند و پاکستان

سفیر پاکستان در کابل هشدار میدهد که افزایش تنش‌ها میان پاکستان و هند ثبات سراسر منطقه به شمول افغانستان را متاثر خواهد ساخت.

زاهد نصرالله خان با تاکید بر حل مسالمت آمیز تنش‌ها میان هند و پاکستان می‌گوید که هرگونه اقدام نظامی هند در برابر پاکستان، پاسخ متقابل این کشور را در پی خواهد داشت.

وی همچنان با رد دیدار نماینده گان طالبان با مقام‌های پاکستان می‌گوید که پاکستان پشتیبان روند صلح در افغانستان است.

زاهد نصرالله خان گفت:«در صورت آنکه اگر ما تهدیدی از هند بگیریم، و اگر تنش‌ها میان پاکستان و هند افزایش یابند و اگر خدای ناخواسته اقدامی در این پیوند انجام شود، این اقدام سراسر منطقه را متاثر خواهد ساخت.»

سفیر پاکستان در کابل همچنان برخی ازگزارش‌ها درباره دیدار پنهانی طالبان را با نخست وزیراین کشور ویاهم مقام های دیگر در روز های اخیر رد می کند.

اقای خان افزود:«گزارش هایی در رسانه‌ها در پیوند به سفر طالبان به پاکستان پخش شده اند، اما من می خواهم بگویم که هیچ تاییدی یی در مورد چنین دیداری از سوی حکومت پاکستان انجام نشده است.»

پس از جان باختن چهل و چهار نظامی هند رد انفجاری در منطقه کشمیر زیر اداره هند، هند پاکستان را به دست داتشن در این انفجار متهم ساخته است.

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده